Oskar Nord, Lena Nordlander och Dennis Thydell samtalar.
Oskar Nord, Lena Nordlander och Dennis Thydell samtalar.

Regionala utvecklingsdagen visade exempel på en positiv utveckling i Västernorrland

2022-12-19 16:25

I början av december arrangerade Region Västernorrland RUS-dagen 2022. Dagen sammanfattade utvalda delar av det utvecklingsarbete som skett under året inom ramen för Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Temat var Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Den regionala utvecklingsstrategin, också kallad RUS:en, fungerar som verktyg för utveckling och samverkan utifrån Västernorrlands utpekade målområden. Ett antal inbjudna aktörer fick möjlighet att summera året och berätta om satsningar som gjorts med kopplingar till strategin. 

Efter inledning av Åsa Bellander, regiondirektör och Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, lyftes en rad konkreta arbeten och goda exempel.

Kompetensförsörjning en nyckel för kommande etableringar

Under rubriken ”Nya innovativa sätt att hitta kompetens” berättade Lena Nordlander, verksamhetsansvarig vid Höga Kusten Industrigrupp, om hur de jobbar tillsammans i Höga Kusten för att attrahera kompetens till Västernorrland. Dennis Thydell, projektledare för arbetsgivarplattformen Jobba & Lev i Örnsköldsvik, fortsatte sen med en resumé kring hur man jobbat med kompetensförsörjning under ett drygt decennium.

- Det finns många sätt att attrahera kompetens och vi har mycket att erbjuda i Västernorrland, naturen är en del men minst lika viktigt är att vi har hållbara företag, sa Lena Nordlander.

- Nyckeln till att lyckas har för oss varit att vår plattform är driven av företagarna själva, deras medarbetare är i hög grad involverade i vårt arbete, sa Dennis Thydell.

Pernilla Berg, tf. tillväxtchef Sundsvalls kommun och Uno Jonsson, tillväxtchef Härnösands kommun, tog över stafettpinnen genom blocket ”Etableringar en del av attraktionskraften”. Med målet att attrahera en stor etablering till Torsboda Industrial Park i Timrå kommun samarbetar man nu tätare än någonsin.

- Vi har en gemensam utmaning i Västernorrland där alla aktörer måste bidra, vi behöver enas ännu mer i stora tillväxtfrågor, vända befolkningsutvecklingen och bli mer kända som en attraktiv plats, sa Uno Jonsson.

- Jobbet med etableringen i Torsboda visar verkligen att vi i Västernorrland kan samverka i allra högsta grad, på alla nivåer och med hög hastighet. När etableringen kommer ska vi stå redo för utvecklingen det för med sig, sa Pernilla Berg.

Sollefteå vänder trenden

Inspirationsdagen riktade även fokus på Sollefteå som nu vänder trenden och där mycket positivt händer. Inte minst försvarsetableringen har satt fokus på utvecklingen. Under temat ”Från avveckling till utveckling” gjorde de inbjudna talarna Mikael Näsström, tillväxtchef Sollefteå kommun, och Erik Löfgren, kommunikationschef I 21 Västernorrlands regemente en tillbakablick. Hur har Sollefteås utveckling sett ut de senaste åren? Talarna gjorde, tillsammans med moderatorn Oskar Nord, även en framåtspaning kring det som är på gång och hur man tänker gällande kompetensförsörjning.

- De senaste åren har vi upplevt ett stort intresse från elintensiva branscher att satsa i Sollefteå. Våra beslutsfattare har haft is i magen och nu har vi företaget Uniper som nu etablerar sig i Sollefteå med sin flygbränslesatsning, sa Mikael Näsström.

- Det finns en myt att det inte går att rekrytera utanför storstadsområdena i Sverige. Vi har visat att det går alldeles utmärkt att rekrytera i Sollefteå, till och med kompetenser som är svårt att locka till sig i storstäderna, sa Erik Löfgren.

Västernorrlands möjligheter som attraktiv plats

Under efterföljande panelsamtalet ”Västernorrland är världens bästa plats” samtalade Giselle Abbas, projektledare Game ON Mid Sweden, Anders Lövgren, Heja Sundsvall och Mikael Flodström, VD Scenkonst Västernorrland om hur platsen Västernorrland kan utvecklas framåt.

- De möjligheter till utveckling som finns i Västernorrland är fantastiska. Vi har en natur som hjälper oss att må bra, många kreativa människor och bra avstånd till allt, sa Giselle Abbas.

Under blocket ”Hållbar omställning stärker attraktionskraften” behandlades innovationer som är på frammarsch i länet. Andrea Lindgren och Malin Helsing, Lindsing AB, har utvecklat en god idé till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden genom sin växtbaserade frukostflinga med hög proteinhalt.

- Vi har fått bra stöd från BizMaker, Region Västernorrland och Almi. Genom det har vi kunnat utveckla vår hållbara produkt som vi verkligen tror på, sa Malin Lindsing.

Sigrid Nord, projektledare, RES Renewable Norden berättade om den omställning företaget bidrar till, bland annat i Ånge kommun, genom sitt helhetstänk med energieffektiva systemlösningar inom solenergi, vätgas och vindkraft. Ludde Edgren, PhD avdelningschef Mittuniversitetet redogjorde sen för akademins roll med att samverka och bidra till den hållbara, gröna omställning som pågår.

Politiker summerade året

I det sista panelsamtalet för dagen deltog inbjudna region- och kommunpolitiker och summerade året som gått. De poängterade att samhällsaktörerna i Västernorrland är skickliga på samarbete och på att jobba tillsammans i olika satsningar.

- Det mest utvecklande för Västernorrland som skett under året är att vi fortsatt att samverka effektivt inom infrastruktur, besöksnäring och etableringar, sammanfattade Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Kramfors kommun.

- Vi har lyckats bygga upp en struktur med vårt regionala samverkansråd där vi jobbar igenom viktiga frågor tillsammans, det tycker jag är väldigt positivt. Vi har generellt ett bra samarbete i länet mellan kommuner och även med Region Västernorrland, sa Erik Lövgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Ånge kommun.

Övriga politiker i panelen var; Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Jonny Lundin (C), oppositionsråd Region Västernorrland.

Innehållet under RUS-dagen visade att det är många saker på gång och att mycket talar för en positiv utveckling i Västernorrland just nu.

 

 

 


Tillbaka till toppen