Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionen bjuder in till dialog för minskad psykisk ohälsa bland unga

2018-09-06 13:14

Medborgarpanelen testar ett nytt koncept av medborgardialog, temat är den psykiska hälsan bland unga. Två dialogträffar är planerade under fredagen på gymnasieskolor i Sundsvall respektive Kramfors

Syftet med dialogträffarna är att få kunskap kring ungas tankar kring psykisk hälsa och vilka behov de upplever och på sikt minska den psykiska ohälsan bland våra unga.

- Det är viktigt att en medborgardialog har ett tydligt syfte och struktur då deltagande faktiskt ger oss en del av sin tid, för att vi ska kunna bli bättre på det vi gör, säger samordnare Antonia Bergström

Medborgapanelen har ett viktigt uppdrag att bevaka och driva frågor som rör medborgares behov och sedan föra in dem i den politiska processen. Temat ”psykiska hälsa bland unga” valdes då det är mer aktuell än någonsin i och med att den psykiska ohälsan ökat bland unga.

Under våren har Region Västernorrland sett över arbetet med medborgardialoger. Tidigare har inbjudan gjorts via annonser och vilket ofta resulterat i en väldigt homogen grupp deltagare som redan är engagerade.

Nu väljer Region Västernorrland att i samarbete med kommunerna i länet att ha dialog på temat psykisk hälsa bland unga. Valet att inkludera kommunerna i arbetet föll sig naturligt då det finns ett gemensamt ansvar för ungas välmående och skolorna har en naturlig kontakt med unga.

- Det är fantastiskt kul att det funnits ett så stort engagemang både internt inom regionen men också från kommunernas håll. Vi hade inte kunnat planera våra dialogträffar lika smidigt utan kommunernas hjälp, säger samordnare Antonia Bergström.

Förhoppningen är att det kommer att hållas dialogträffar på minst en gymnasieskola i varje kommun under hösten. När alla dialogträffar är genomförda kommer materialet att sammanställas och publiceras på Region Västernorrlands web och redovisas internt och externa parter som har intresse av det.