Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Åsa Bellander, regiondirektör.
Regiondirektör Åsa Bellander kommer att ingå i styrgruppen för Myndighetsnätverket.

Regionen del av Myndighetsnätverket

2021-03-25 16:16

För att öka kunskapen om samverkan mellan myndigheter och offentlig förvaltning genomför civilminister Lena Micko en digital träff med Västernorrlands myndighetsnätverk den 26 mars. Ny representant i nätverket är Region Västernorrland.

I Västernorrland finns god samverkan genom det Myndighetsnätverk som består av 21 medlemmar. Nyaste medlemmen i nätverket är Region Västernorrland. Regiondirektör Åsa Bellander kommer att ingå i styrgruppen tillsammans med Statens pensionsverk, DIGG, Centrala studiestödsnämnden, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen Västernorrland och Härnösands kommun.

- Att ha en stark samverkan mellan myndigheterna i länet är viktigt på många sätt, inte minst för att stärka länets attraktionskraft. Vi glada att även Region Västernorrland anslutit sig, säger Landshövding Berit Högman. Mötet tillsammans med civilministern fokuserar även på vilka lärdomar medlemmarna i Myndighetsnätverket har dragit under pandemin.

Arbeta mer tillsammans

- Att skapa möjligheter för organisationer och företag att växa och utvecklas i Västernorrland är viktigt för oss. I enlighet med vår regionala utvecklingsstrategi och målen i Agenda 2030 är partnerskap av den här typen en förutsättning för att skapa den växtkraften. Därför är det värdefullt för oss att också vara en part i Myndighetsnätverket, säger regiondirektör Åsa Bellander.

- Den offentliga förvaltningen ställs inför liknande utmaningar och det är viktigt att lära av varandra för att hitta bra lösningar när vi sedan ska återgå till en ny vardag efter pandemin, säger Sara Brundin som är koordinator för Myndighetsnätverket.

Distansarbetet under det senaste året har inneburit utmaningar men också lett fram till innovativa lösningar. Maria Humla, GD på SPV, är ordförande i Myndighetsnätverkets styrgrupp och ser Myndighetsnätverket som en viktig plattform för att arbeta med detta.

- Det är fantastiskt kul att stat, kommuner och region väljer att jobba mer tillsammans och att vi gör det på frivillig basis, säger Maria Humla.