Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionen med i projekt för hållbar utveckling

Representanter för Nämnden för hållbar utveckling
När Region Västernorrland blir en del av projektet Glokala Sverige erbjuds politiker och tjänstemän att ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. Här är representanter för Nämnden för hållbar utveckling, nämnden har ansvar i att ta ställning till och besluta om frågor som rör organisationens arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling.

2019-01-23 14:12

Region Västernorrland är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Region Västernorrland är en av dem.

– Vi vill vara en organisation i tiden och aktivt bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Mycket av det som behöver göras för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling görs bäst på regional och lokal nivå. Där har vi en viktig roll. Kunskapshöjande insatser är en viktig del i arbetet och projektet kommer att ge oss bra stöd och utveckling inom det området, säger regiondirektör Hans Wiklund.

Bred uppslutning

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Mer om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.
För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

Kontaktpersoner

Jutta Zeilon, hållbarhetshandläggare Region Västernorrland, tel 073-275 33 72

Malin Frykman, folkhälsoplanerare Region Västernorrland, 073-078 92 94

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93