Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Bildmontage som visar en ampull med texten Covid 19 Vaccin, som någon håller i och har satt in en spruta i, och till höger om den ett porträtt på Karin Sellgren, projektledare för vaccineringsprojektet i Region Västernorrland
Karin Sellgren, projektledare för vaccinationsprojektet mot covid-19 i Region Västernorrland

Regionen planerar för vaccinstart

2020-12-16 16:39

I januari planerar Region Västernorrland att börja vaccinera de riskgrupper som är prioriterade. Regionen har arbetat med förberedelserna för vaccinationen under hela hösten.

- Vi har haft regelbundna möten med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. Men arbetet är utmanande eftersom vi inte vet exakt när vaccinet levereras och vilka volymer vi får. Även informationen om vaccinet är fortfarande begränsad, säger Karin Sellgren, projektledare.

Just nu är prognosen att fem olika vaccin levereras till Västernorrland under våren. Den totala volymen räcker till alla länets invånare som är äldre än 18 år.

När vaccinationen startar följer Region Västernorrland Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring prioriterade grupper. Strategin bygger på att de äldsta och sköraste och deras närmaste omgivning får vaccinet först.

I praktiken innebär det att personer i äldrevård och den personal som arbetar närmast dem får högst prioritet. Det pågår ett nära samarbete med länets kommuner för att planera arbetet och för att kunna säkra att vaccinationen startar så snart vi fått våra leveranser. För dem som inte kan vaccineras på en hälso- eller vårdcentral sker vaccinationen på deras boenden eller i hemmet.

Fler grupper får erbjudanden i vår

Allt eftersom tillgången på vaccin ökar får fler grupper erbjudanden om att vaccinera sig. Så här ser faserna ut som Folkhälsomyndigheten föreslår och som vi följer:

FAS 1

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

FAS 2 och 3

  • Övriga personer som är 70 år och äldre​.
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19​.
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper​.

FAS 4

  • Övriga personer i åldern 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.

Hur ser tidplanen ut?

Regeringen och SKR har gjort en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Det gemensamma målet är att alla som bor i Sverige över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021. Vi arbetar också enligt den målbilden.

Planen är naturligtvis beroende på att vaccinet vaccin blir godkänt och kan levereras till regionen i tid. Den senaste informationen är att vaccin kan levereras till Västernorrland i mitten av januari – givet att vaccinet alltså blir godkänt.

Vi tror att de prioriterade grupperna vaccineras i januari och en bit in i februari. Därefter utökas erbjudandet om vaccinering till fler grupper.

Den sista fasen med att vaccinera övrig befolkning beräknas kunna börja i månadsskiftet april/maj. Men detta är en osäker uppskattning då inga vaccin i nuläget är godkända.

Vilka utmaningar står vi inför?

- Eftersom vaccinet inte är godkänt ännu så finns det flera frågetecken kring; när vi får vaccinet, i vilka mängder det levereras och att logistiken kan hanteras på ett bra sätt, säger Karin Sellgren.

Det är en logistisk utmaning att säkra att rätt vaccin ges vid rätt tid för dos nummer två. Och de flesta vaccin kräver två doser för fullt skydd.

För att stötta planeringen pågår ett projekt inom regionen där vi inför ett nytt digitalt system där tider kan bokas för vaccinering men där även sjukvården registrerar vaccinationen. Systemet införs under våren när vaccineringen av allmänheten börjar. Då kan bokning göras både via dator och genom en app i mobilen.