Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Ulrika Rönningås är doktorand på Karolinska institutet samtidigt som hon arbetar i Sundsvall

Regionen stöder studier

2018-08-10 08:26

Onkologisjuksköterskan Ulrika Rönningås fick medel från Region Västernorrland som hjälp för att kunna skriva sin D-uppsats. Hon är en av de ungefär 15 personer som varje år får stöd för att kunna ta sin magister- eller masterexamen. Stödet kan sökas av många av regionens yrkesgrupper, och de som arbetar på privata vårdcentraler har samma möjlighet som regionanställda.

Det var förra våren som Ulrika Rönningås använde de medel hon fått beviljade från Forskning och Utveckling. Hennes D-uppsats handlar om sambandet mellan PSA-värde och psykiskt välbefinnande hos män med prostatacancer.

-Jag sökte 40 000 kronor, och fick 20 000 kronor beviljat, berättar Ulrika. Det betydde att jag kunde vara ledig ungefär 12 dagar från onkologkliniken, och kliniken fick då i sin tur pengar från Forskning och Utveckling för att ersätta mig de dagarna. Medlen täcker naturligtvis inte allt, men är en hjälp på vägen. Jag har studerat väldigt mycket på fritiden, men det är ändå det här anslaget som gjorde det möjligt att få sitta koncentrerat och göra allt färdigt.

Flera yrkesgrupper och privatanställda kan få stöd

2017 tilldelades tretton sökande totalt 225 000 kronor för att skriva D-uppsats. Stödet är inte bara ekonomiskt utan kan till exempel också innebära metodhandledning eller en studieplats med skrivbord och dator. Möjligheten att söka stöd finns för alla anställda med behörighet för utbildning på magister- eller masternivå.

- Hittills är det en övervägande andel sjuksköterskor som sökt medel, men andra yrkesgrupper som exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer och psykologer är mycket välkomna med sina ansökningar! Personal på privata vårdcentraler har också samma möjlighet att söka stödet, säger Marika Augutis som är Forskningshandledare på FoU.

Att studera på distans kan vara en bra möjlighet till kompetensutveckling för de som inte kan resa till någon annan utbildningsort.

-Vi kan då fungera som bollplank, erbjuda metodstöd och våra studieplatser ger möjlighet att träffa andra som forskar eller studerar, berättar Marika Augutis.

Kunskapen sprider sig

Ulrika Rönningås har fortsatt studera efter sin D-uppsats, samtidigt som hon också delvis arbetar på onkologkliniken på Sundsvalls sjukhus där hon trivs väldigt bra. Just nu är hon doktorand på Karolinska institutet och ska bland annat undersöka närmare hur män med prostatacancer upplever det när deras sjukdom förvärras.

-Studierna ger mig väldigt mycket. Jag fortsätter utvecklas i mitt yrke, utan att behöva byta arbetsplats. Jag hoppas att mina studier gör att vi inom vården i framtiden blir bättre på att fånga upp de prostatacancerpatienter som känner mest oro. De männen kan behöva extra mycket information eller kuratorsamtal, säger Ulrika.

Ulrika berättar också att det är värdefullt för hela kliniken när medarbetare studerar och fördjupar sig i vissa ämnen.

-Vi kollegor sprider kunskap till varandra och blir på så sätt bättre för våra patienter, avslutar Ulrika Rönningås.