Sjukhuset i Sundsvall exteriör.
Sjukhuset i Sundsvall.

Regionen upp i förstärkningsläge

2022-06-21 17:38

Idag beslutade regiondirektör Åsa Bellander att regionen går från stabsläge upp i förstärkningsläge.

- Vi har en mycket ansträngd situation där vi har svårt att säkra bemanningen, framför allt på sjukhuset i Sundsvall. Vi tar situationen på största allvar och det är därför vi nu höjer vårt beredskapsläge, säger Åsa Bellander, regiondirektör Region Västernorrland. 

Regionen har tre olika grader av extra beredskapsläge. Stabsläge är det lägsta extra beredskapsläget, vid svårare situationer går regionen som nu in i förstärkningsläge, och den högsta nivån är katastrofläge.

- Det är en utmanande situation vi står inför i sommar och vi ska samla vår planering och vår gemensamma beslutskraft på bästa sätt. Förstärkningsläge gör att vi snabbare och på bättre sätt kan styra och säkerställa bemanning och andra resurser, säger Åsa Bellander.  


Tillbaka till toppen