Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Skylt med text Region Västernorrland på fasaden till Regionens hus i Härnösand

Regionen uppe i förstärkningsläge

2020-12-15 12:00

I morse beslutade smittskyddsläkare Hans Boman i samråd med regiondirektör Åsa Bellander och sjukhusdirektör Lena Carlsson att Region Västernorrland går upp i vad som kallas för förstärkningsläge.

- Vi är i ett mycket ansträngt läge, framför allt på sjukhuset i Sundsvall. Patientbeläggningen är hög och vi har svårt att säkra bemanningen. Vi höjer därför nu vårt beredskapsläge, säger Åsa Bellander, regiondirektör Region Västernorrland.

Regionen har tre olika grader av extra beredskapsläge. Stabsläge är det lägsta extra beredskapsläget, vid svårare situationer går vi som nu in i förstärkningsläge, och den högsta nivån är katastrofläge. En ledningsgrupp som kallas RSSL, Regionala särskilda sjukvårdsledningen, är nu aktiverad och leds av regiondirektör Åsa Bellander. RSSL håller sig underrättad om läget och kan vidta åtgärder när det behövs.

- Att vara i förstärkningsläge innebär att vi snabbare och på bättre sätt kan samla, styra och säkerställa bemanning och andra resurser för att klara den just nu högst prioriterade vården. RSSL ger en tydligare övergripande ledning, säger Åsa Bellander.

Hårt tryck

I våras gick regionen upp i stabsläge 9 mars och mellan 26 mars och 13 maj var beredskapen höjd till förstärkningsläge. I slutet av augusti återgick regionen till ordinarie linjeorganisation, men har ändå arbetat med rutiner som liknar de i ett höjt beredskapsläge.

Andravågen har slagit hårt och Sverige har nu det högsta antalet inneliggande covidpatienter sedan pandemins början. Många regioner rapporterar en högre belastning på sjukvården nu än i våras.

- Pandemin tär på ork och resurser. Vi måste ta oss igenom det här på bästa möjliga vis och till alla västernorrlänningar vill jag säga att det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi måste få ned smittspridningstakten för att våra medarbetare ska orka och för att vi inte ska behöva skjuta upp mer vård än absolut nödvändigt, avslutar Åsa Bellander.

Åsa Bellander, regiondirektör