Porträttfoto av Glenn Nordlund
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande

Regionstyrelsen: Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är oacceptabel och vi förväntar oss att regeringen ökar utbyggnadstakten av Nya Ostkustbanan

2022-02-04 11:39

Nu är Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för 2022-2033 ute på remiss och torsdag 3 februari beslutade regionstyrelsen att avge sitt svar. Region Västernorrland underkänner stora delar av Trafikverkets förslag, som man menar skulle drabba Västernorrland men egentligen hela landet väldigt hårt.

– Trafikverkets förslag är oacceptabelt.  Så sent som 2018 beslutade regeringen om att investera närmare fyra miljarder kronor (i dagens penningvärde) i etappen Gävle–Kringlan, men nu fyra år senare föreslår Trafikverket att det ska senareläggas i sju år. Detta i en tid då regeringen talar om att tidigarelägga järnvägsinvesteringar i norra Sverige går alltså Trafikverket i motsatt riktning och föreslår en senareläggning av redan beslutade investeringar. Det är oacceptabelt och skulle i praktiken innebära en kraftfull försening för Nya Ostkustbanan, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund.

Trafikverket föreslår att fler redan prioriterade järnvägsprojekt inte ska genomföras eller skjutas på obestämd framtid för att kunna påbörja utbyggandet av tre etapper på nya stambanor för höghastighetståg i södra Sverige. Trafikverket föreslår att regeringen avsätter 104 miljarder av de totalt 325 miljarder kronor som Trafikverket bedömer att det kan komma kosta att bygga ut de nya järnvägarna.

– Regeringen har tydligt sagt att lagt kort ligger vilket betyder att de redan påbörjade projekt som Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan ska slutföras. Trafikverkets förslag innebär att de nya stambanorna för höghastighetståg i södra Sverige blir en gökunge som tränger ut alla andra viktiga prioriteringar som redan är gjorda samt de som skulle behöva göras nu och i flera år framöver. Vi föreslår istället att de nya stambanorna ska lyftas ut ur planen, tillägger Nordlund.

Vidare föreslår Region Västernorrland regeringen att de 104 miljarder kronorna, som Trafikverket vill använda till att påbörja byggande av stambanor i södra Sverige, bland annat ska användas till att färdigställa Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan till 2030 samt att en ny E4 byggs i Örnsköldsvik.

Region Västernorrlands och andra remissinstansers yttranden ska lämnas in till regeringen senast den 28 februari i år.

Region Västernorrlands yttrande över förslag till nationell transportplan 2022-2033 (pdf)


Tillbaka till toppen