Regionfullmäktige, möte oktober 2021

Regionvalet – det händer nu

2022-09-12 16:39

Söndag 11 september var det val i Sverige. Då hade alla länsinvånare med rösträtt möjlighet att påverka genom att välja vilka politiska partier och politiker som ska styra regionen den kommande mandatperioden.

Demokratisk organisation

Region Västernorrland är en demokratiskt styrd organisation och styrs av regionfullmäktige som är regionens högsta beslutande organ. Utifrån antalet röster varje parti får i regionvalet avgörs hur många mandat/ledamöter de slutligen får i regionfullmäktige.

Tidigast på onsdag 14 september räknar valmyndigheten med att det finns ett slutgiltigt resultat för Västernorrland.

Regionfullmäktige

Från och med 15 oktober 2022 består regionfullmäktige i Västernorrland av 71 ledamöter, enligt beslut från tidigare i år. De nyvalda ledamöterna samlas vid fullmäktigemöte den 18 oktober, då väljs enligt plan ett nytt presidium, det vill säga de som planerar, leder och ansvarar för fullmäktiges sammanträden. 

Ledamöterna företräder dig som länsinvånare och det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar.

Majoritet och opposition

Om inget parti ensam får majoritet i fullmäktige, 36 mandat eller fler, behöver partierna förhandla sinsemellan och försöka komma överens om vilka som kan samarbeta och bilda en majoritet ihop och vilka som bildar en opposition.

Partierna har till i slutet av november på sig att förhandla och bilda en majoritet, som enligt plan presenteras och fastställs vid regionfullmäktige enligt plan 30 november – 1 december. Då bildas även ny regionstyrelse samt nämnder och utskott, som tillträder den 1 januari 2023.

Mer än vård

Förutom tand-, hälso- och sjukvård ansvarar regionen även för den regionala utvecklingen som bland annat innefattar insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Läs mer här: Region Västernorrland - Så styrs Region Västernorrland (rvn.se)

Valmyndigheten: Valpresentation


Tillbaka till toppen