Henric Fuchs från Region Västernorrland, EU:s stråkkoordinator Pat Cox samt Nya Ostkustbanan AB:s VD Ingela Bendrot.

Ren industri i norra Sverige behöver grön transportinfrastruktur

2021-10-11 16:32

Samverkan Botniska korridoren deltog 1-2 oktober i en träff med EU-representanter under parollen "Ren industri är beroende av grön infrastruktur". Träffen ägde rum på EU:s turnerade tåg Connecting Europe Express (CEE) som besökte Stockholm. Europaparlamentet öppnade i somras för medfinansiering av järnvägsutbyggnad i norra Sverige med mellan 30-50 procent, vilket minskar statens del av en framtida investering. Regeringens nationella infrastrukturplan 2022-2033 beslutas våren 2022 och förhoppningen är att Nya Ostkustbanan prioriteras i den.

Med på mötet 1-2 oktober var flera EU-företrädare, bland andra stråkkoordinator Pat Cox, Morten Jensen från CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) och chefen för DG Move (Directorate-General for Mobility and Transport), Kristian Schmidt. Riksdagsledamöter, EU-parlamentariker samt chefer och direktörer från myndigheter och privata bolag deltog också på det välbesökta seminariet.

- Vi lyfte behovet av grön infrastruktur för att matcha de historiska investeringar som det privata näringslivet genomför i norra Sverige nu, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Hur ska vi annars transportera ut våra koldioxidfria produkter ut på marknaden, frågar Fuchs retoriskt.

Stora investeringar i norra Sverige

Den privata sektorn investerar 1 070 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige mellan 2020 och 2040 för att revitalisera befintligt näringsliv samt att bygga nya anläggningar. Merparten av investeringarna syftar till att ställa om landets industrier till fossilfri produktion. Men det saknas idag tillräckligt bra järnvägsinfrastruktur och kopplingar till och från hamnarna mellan Stockholm och Luleå är ofta bristfälliga eller underdimensionerade.

- När Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan (Botniska korridoren) är utbyggda kommer de skapa enorma regionala, nationella och europeiska nyttor och mervärden, säger EU:s stråkkoordinator Pat Cox. Utbyggnaden av den Botniska korridoren är ett mycket strategiskt projekt, tillägger Cox.

Länk mellan norrlandskusten och Europa

I jämförelse med de privata investeringarna om 1 070 miljarder kronor skulle det kosta ytterligare 60 miljarder kronor att bygga den Botniska korridoren som skulle binda ihop kuststäderna mellan Stockholm och Luleå och söderut till kontinentala Europa.

Efter tio års påverkansarbete från bland andra Region Västernorrland och samarbetspartners fattade Europaparlamentet i somras beslut om att inkludera Botniska korridoren i EU:s prioriterade ScanMed-korridor. Det innebär att EU kan medfinansiera utbyggnaden av järnväg i norra Sverige med mellan 30 och 50 procent.

På lördagen 2 oktober arrangerade Botniska korridoren ett frukostseminarium med EU-representanter och EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) från Dalarna. Representanter från Botniska korridoren deltog även i programmet på branschorganisationen Tågföretagens seminarium senare under dagen.

- Den återkoppling och respons som vi har fått från EU och andra har varit uteslutande positiv och nästintill överväldigande, säger Lotta Rönström, Senior EU Adviser på North Sweden European Office i Bryssel. Europas blickar är vända mot norra Sverige då vi leder utvecklingen av den europeiska gröna omställningen av vår industri och det vore tråkigt om inte infrastrukturen hängde med, avslutar Lotta.

Beslut väntas våren 2022

Under våren 2022 kommer regeringen fatta beslut om den nationella infrastrukturplanen 2022 – 2033. Planens omslutning uppgår till totalt cirka 799 miljarder kronor över tolv år men många projekt konkurrerar om medlen som omfattar allt underhåll, investeringar med mera för alla trafikslag. För att Nya Ostkustbanan Gävle – Härnösand (Västeraspby) ska kunna byggas ut till fullo krävs beslut om tilldelning om cirka 31 miljarder kronor, utöver de dryga 8 miljarder kronor som redan är avsatta. EU kan dock medfinansiera utbyggnaden av dubbelspåret med upp till 30 procent vilket skulle minska Sveriges del av investeringen.

EU:s besök i Stockholm i helgen har fått stor uppmärksamhet i landet och SVT Västernorrland fick en intervju med Pat Cox som sändes 3 oktober och som du kan se här:

EU-toppen om upprustad järnväg i Norrland: ”Fröet har slagit rot i vårt system” | SVT Nyheter

Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Örebro län. Samarbetet syftar till att förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa.

Kontakt:
Henric Fuchs, Infrastrukturstrateg
073-270 75 57
0611-802 16
henric.fuchs@rvn.se


Tillbaka till toppen