Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Röster från 548 västernorrlänningar

2018-12-18 13:46

91 procent trivs bra i Västernorrland. Naturen och närheten är det vi värderar mest i vår region. Det visar resultatet av undersökningen ”Hur ser ditt Västernorrland ut 2030” där 548 invånare har bidragit med sin vision av framtiden i länet.

Resultatet har Region Västernorrland använt i arbetet med vår nya regionala utvecklingsstrategi, vår samlade vision, för hur Västernorrland ska se ut 2030.

Vi trivs i Västernorrland

Av de 548 invånare som besvarat enkäten har 91 procent uppgett att de trivs bra eller mycket bra i regionen. Endast tre procent säger att de inte trivs i Västernorrland.

Visionen om 2030

Deltagarna i undersökningen vill främst förknippa Västernorrland med dessa värden 2030:

  1. Företagsamt och nyskapande
  2. Klimatsmart och hållbart
  3. Hälsosamt och tryggt
  4. Goda livsmiljöer med hög tillgänglighet

Enkätsvaren har samlats in på olika sätt. Förutom en kampanj i sociala medier har sommarjobbare fått besöka länets sju kommuner för att prata med människor de möter.

– Filmen grundar sig på sammanställningen av genomförda enkätundersökningar. Den är också ett resultat av omfattande samarbeten där många organisationer varit involverade i att formulera en vision för den nya regionala utvecklingsstrategin, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin.

Mycket arbete återstår med länets nya regionala utvecklingsstrategi men vi är på god väg med att formulera mål och prioriteringar för Västernorrland 2030.