Pojke sitter framför en bärbar dator med hörlurar i öronen

Rvn.se får högt betyg för tillgänglighet

2022-09-30 10:20

Region Västernorrlands webbplats rvn.se tillhör den exklusiva skaran som får klarar testet i Funkas inkluderingsbarometer för offentliga organisationer 2022.

- Webbtillgänglighet är ytterst en demokratifråga. Det är avgörande för att alla medborgare – oavsett förmåga – har möjlighet att ta del av offentlig service vilket inkluderar digitala tjänster. Jag är därför glad ur ett medborgarperspektiv att Region Västernorrland driver ett framgångsrikt arbete för digital inkludering, säger Jan Lundin, Funkas vd.

Två år efter lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, trädde i kraft den 23 september 2020, är det bara knappt sju procent av Sveriges webbplatser som uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Rvn.se är en av dessa.

Funkas Inkluderingsbarometer - resultat

Många invånare har en funktionsnedsättning

Drygt 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, permanent eller tillfällig. Andra faktorer som påverkar tillgången till information kan vara ett annat modersmål eller ovana vid teknik. Dessa användare har inget val – ofta måste de använda en offentlig webbplats för ett ärende.

Företaget Funka, som har sin bakgrund i funktionshindersrörelsen, har testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman typ av fel med antalet gånger de återfinns på webbplatsens startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

De utvalda testerna är ett stickprov. De är valda för att ge en bra genomsnittlig bild av problemen och täcker in användare med olika förmågor, samt användning med och utan hjälpmedel.

Funkas Inkluderingsbarometer - testmetod

Syftet med den årliga inkluderingsbarometern är att uppmärksamma arbetet med att alla medborgare ska vara inkluderade i den digitala infrastrukturen. Endast 130 av de 1 785 testade webbplatserna lever upp till DOS-lagens krav. Totalt underkändes 1 655 webbplatser.

Projekt för tillgänglighetsanpassning

Region Västernorrland har gått från plats 24 till delat första plats i årets barometer, som resultat av ett års intensivt arbete med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen. Webbplatsen har bytt teknisk plattform, och alla webbsidor har gåtts genom av regionens redaktörer för att säkra att de publicerats på ett tillgängligt sätt. Innehåll som inte har gått att anpassa direkt, så som vissa dokument, har dokumenterats för att säkra att det de kan hanteras på sikt.

Tillgänglighet en naturlig del i kommunikationen

- Jag är stolt och glad över att vi har kunnat göra denna förflyttning och därmed fått högsta betyg från Funka i undersökningen. Gränssnittet fungerar, och nu pågår arbetet med att hantera det otillgängliga innehåll vi har kvar på rvn.se och att tillgänglighetsanpassa våra övriga digitala kanaler. Vi ska också hitta arbetssätt så att tillgänglighet blir en naturlig och självklar del i den digitala kommunikationen från Region Västernorrland, säger Marte Hjulstad, webbstrateg och enhetschef på kommunikationsavdelningen.

Tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister. 
 
Tillgänglighetsredogörelse för Region Västernorrlands webbplats 

Hör av dig om du upptäcker problem

Din hjälp behövs för att göra webbplatsen så bra som möjligt. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss. Du hittar ett kontaktformulär och annan information om kontaktvägar på sidan för tillgänglighetsredogörelsen. 


Tillbaka till toppen