Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Bilden visar en illustration över natur, hus, vindkraftsnurror som symboliserar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Utanpå illustrationen ligger foton på de personer som medverkade under sändningen den 11 december.

Så ska Västernorrland växa tillsammans

2020-12-15 09:57

Den 11 december genomfördes en direktsänd webbsändning om Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi och hur den kan vara ett verktyg för fler aktörer i länet. Här kan du se sändningen i efterhand och fortsätta ge inspel på hur du och din verksamhet kan bidra till målen i strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Västernorrlands strategi för utveckling mellan 2020-2030. Strategin innehåller bland annat mål för folkhälsa, besöksnäring och näringsliv. Utvecklingsstrategin har tagits fram i samverkan mellan kommuner, myndigheter, civilsamhället, näringsliv och andra organisationer i länet. Region Västernorrland samordnar arbetet och hade mellan åren 2017-2020 över 250 arbetsmöten, för att skapa så bred förankring som möjligt.

Webbsändningen den 11 december inleddes med luciaunderhållning från Ålsta folkhögskola i Fränsta och en videohälsning från kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Som gammal Härnösandsbo och lokalpolitiker vet jag verkligen vilka enorma styrkor Västernorrland har. Inte minst dess natur, kulturvärden och det rika föreningslivet, sa Amanda Lind i sin videohälsning.

Med i sändningen återfanns även representanter från några regionala aktörer som berättade hur de använder utvecklingsstrategin i sitt arbete. Förutom ledande politiker och tjänstepersoner från Region Västernorrland intervjuades även Matts Nyman, vd Bizmaker, Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation, Daniel Gustafsson, länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland, och Bodil Hansson, kommunalråd i Sundsvalls kommun.

Tillsammans skapar vi utveckling

Den regionala utvecklingsstrategin är viktig för hela Västernorrland. Ett viktigt budskap under sändningen var att vi tillsammans skapar förutsättningar för att Västernorrland ska vara en plats där många vill bo och verka, vara en attraktiv plats att besöka samt den plats där företag och organisationer väljer att växa på. Genom att stärka den globala och nationella positioneringen kan vi på så sätt nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

– Vi vet sedan länge tillbaka att det är viktigt med samarbete, och vi börjar se fler exempel på det i praktiken, förklarade regionens tillväxtchef, Maria Lidgren under sändningen.

Stöd till näringslivet under pandemin

Sändningen tog även upp några av alla de stödinsatser som kommuner, Region Västernorrland, Länsstyrelsen, regeringen och företagarorganisationer gör just nu under pandemin.

– Den regionala utvecklingsstrategin är ett viktigt verktyg för oss i arbetet att stötta och utveckla idéer, människor och verksamheter på ett långsiktigt och hållbart sätt, samt för att positionera Västernorrland nationellt och internationellt. I dagsläget gör vi bland annat insatser för att stötta och utveckla regionens företag att gå stärkta ur pandemin och hitta nya vägar framåt, säger Matts Nyman, vd BizMaker.

Ta del av hela sändningen

Sändningen följdes av över 200 personer på rvn.se/rus2030. Nu kan du ta del av hela sändningen i efterhand, samt se citat från aktörer som bidrar till Regionala utvecklingsstrategin. Du kan också fortsätta ge inspel på hur verksamheter kan bidra till målen i strategin.

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin