Så ska vi klara sommaren

2022-06-23 14:36

Inspektionen för vård och omsorg begär att Region Västernorrland senast 16 september ska redovisa vilka åtgärder regionen gjort för att säkerställa den akuta och nödvändiga vården under sommaren 2022.

IVO inledde i våras en verksamhetstillsyn för att granska förutsättningarna för regionen att klara att ge akut och nödvändig vård samt vård vid en större oväntad händelse under sommaren. IVO bedömde utifrån läget då att bemanningsbristen, som gör att färre vårdplatser än beslutat kan hållas öppna, medförde patientsäkerhetsrisker.

Regiondirektör Åsa Bellander berättar att olika åtgärder gjorts för att förbättra sommarläget. Där problem och risker har identifierats, har åtgärder för att lösa eller riskminimera tagits fram.

- Många medarbetare har arbetat hårt under lång tid för att minska patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöpåver­kan så mycket det går. Vi har gått in i årets semesterperiod med öppna ögon väl medvetna om situ­ationen. Det är tufft, men med genomförda riskanalyser och åtgärdsplaner i ryggen är vi så förberedda vi kan vara, säger Åsa Bellander.

Flera åtgärder

Bland åtgärderna som vidtagits finns exempelvis direktavrop mot leverantörer av bemanningstjänster. Avdelningar samlokaliseras för att ge ökad kapacitet och större flexibilitet. En i jämförelse med övriga regioner hög ersättning för flyttad sommarsemester har erbjudits medarbetare.

- Ett ytterligare exempel är att vi stärker samarbetet med kom­muner. Det bedömer vi kunna påverka inflödet av patienter, samt förenkla hemgång för patienter inom kommunal omsorg, förklarar Åsa Bellander.

Arbete pågår

Regionens medarbetare och chefer fortsätter att jobba för ökad patientsäkerhet, rimlig arbetsbelastning och riskminimering.

- Vi ska göra en uppföljning av vårt arbete och den ska IVO också ha, senast 16 september enligt deras beslut. Min förhoppning är att vi kommer att kunna summera en sommar där vi, trots att det i perioder har varit mycket tufft, har kunnat ge Västernorrlands invånare den vård de behövt, avslutar Åsa Bellander.


Tillbaka till toppen