Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Samernas nationaldag

2019-02-06 08:29

Idag den 6 februari firar samerna sin nationaldag. Något som vi uppmärksammar vid Regionens hus genom att för första gången flagga med samernas flagga. Regionen kommer under 2019 se över sitt minoritetspolitiska arbete.

Förra året blev regionen samiskt förvaltningsområde och från 2019 har Sverige fått en förstärkt minoritetslag. Det innebär förstärkt skydd för våra nationella minoriteter och ett större ansvar för regioner och kommuner.

Olika aktiviteter i länet

Samernas nationaldag uppmärksammas på ett antal platser i länet för den som vill vara med och fira. I söndags visades en samisk film på Västernorrlands museum samtidigt som skriften ”Skogssamer” av Christer Westerdahl släpptes. Om du befinner dig i Örnsköldsvik så firas det på Arkenbiblioteket klockan 12:00 med både filmvisning, fika, tal av Per Nylén som är kommunstyrelsens ordförande och gemensam allsång av den samiska nationalsången. På Kulturmagasinet i Sundsvall hålls en föreläsning av Ola Stinnerbom om trumman, jojken och dansen dagen till ära.

Medlemmarna i Noerhtenaestie sameförening med bas i Sundsvall kommer även att mötas och äta middag tillsammans. På frågan vad samernas nationaldag betyder för Mona Gadd som är ordförande i föreningen får vi följande svar:

- Jag personligen har inte vuxit upp med traditionen att fira just denna dag, däremot betyder den otroligt mycket för samer och vår kultur. På nationaldagen uppmärksammas vår kultur och det bidrar till att intresset ökar och kunskap sprids. Jag upplever också att utbudet i kommunen har ökat på senare år. För 10 år sedan såg det helt annorlunda ut, men nu finns ett helt annat intresse, säger Mona Gadd.

Sveriges minoriteters flaggor samlade i ett. Illustration av Malin Rönnblom.

Förstärkt minoritetslag

Från och med 1 januari 2019 så har vi en förstärkt minoritetslag i Sverige. Grundskyddet gäller alla Sveriges kommuner och regioner sedan tillkommer extra skyldigheter gentemot förvaltningsområden för finskan, samiskan respektive meänkieli. Det ställs bland annat större krav på samrådens utformning och vilka som bjuds in till dessa. Sedan ska även barn och ungas möjligheter till inflytande i frågor som rör dem öka och formerna ska anpassas efter deras behov.

Alla kommuner och regioner ska i och med lagändringen även ta fram mål och riktlinjer kopplat till det minoritetspolitiska arbetet. Det gäller även regionen och arbetet kommer att påbörjas under 2019 under ledning av Region Västernorrlands samordnare för nationella minoriteter Antonia Bergström.

- Vi har ett stort arbete framför oss och många områden där vi behöver bli mycket bättre. Dock finns ambitionen och det är både kul och främst viktigt att frågorna fått större uppmärksamhet den senaste tiden. Vi har vårt nästa samråd den 16 april och planen är att lägga fokus på hur vi bör samråda framgent, hur vi når olika målgrupper och vilka frågor som minoriteterna tycker är viktigast att få inflytande i, säger Antonia Bergström.

Hör gärna av dig

Vet du med dig att det firas på fler ställen i länet idag? Tipsa gärna oss! Om du tillhör någon av våra fem nationella minoriteter så är du även varmt välkommen att höra av dig och dela med dig av just din kunskap och erfarenheter. Mejla gärna vår samordnare Antonia, antonia.bergstrom@rvn.se