Illustration samhällsrum i Näsåker

Samhällsrum öppnar i Näsåker - provtagning kommer att erbjudas

2021-12-08 10:08

Behov av möjlighet till provtagning på orten, är ett önskemål som tydligt framkom bland invånarna som deltog i workshop ”Näsåker samskapar” vid festplatsen den 28/8. Önskemålet har även diskuterats i andra dialogformer mellan invånarna i Näsåker, Region Västernorrland och Sollefteå kommun.

Med anledning av detta kommer nu Sollefteå kommun och Region Västernorrland i samverkan att påbörja ett pilotprojekt för att erbjuda provtagning för invånarna i Näsåker.

Detta kommer sedan att utvärderas, också tillsammans med de invånare som under medborgardialogerna har uppgett intresse av att vara delaktiga i Näsåker samskapar.

Planeringen inför öppnandet kommer också att ske i nära samverkan med dessa invånare.

Illustration på samhällsrum

Som namnet Samhällsrum antyder är provtagning bara en del av vad som är möjligt i lokalen, då även den digitala utvecklingen skapar större förutsättningar och möjligheter än tidigare att kunna tillgodose en god och nära vård, hälsa och välfärd. Mer information om hur arbetet framskrider, lokal samt när öppnandet sker kommer senare.

Vi behöver dig också!

Är du Näsåkersbo och vill vara med oss på resan framåt?

Kontakta gärna Sara Hjalmarsson

sara.hjalmarsson@solleftea.se

Samhällsrum i Näsåker ingår inom
Landsbygdsprojekt Näsåker Samskapar, som är en del i
Programmet God och Nära vård i Västernorrland.

Symbol för God och nära vård i Västernorrland

Om God och nära vård i västernorrland

 

 

 


Tillbaka till toppen