Äldre par som ser lyckliga ut i format hjärta av händer

Screening för tjock- och ändtarmscancer införs i Västernorrland

2022-02-18 16:27

Nu börjar region Västernorrland med screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Från och med april kommer alla som fyller 60 och 62 år att erbjudas provtagning. Screeningen utökas sedan successivt till att omfatta alla personer mellan 60 och 74 år.

Nationellt screeningprogram

Införandet är en del av det nationella arbete som nu pågår med att införa screening för tjock-och ändtarmscancer i samtliga regioner i Sverige. I norra regionen har Norrbotten just börjat med screening och senare under året kommer förutom Västernorrland även Västerbotten och Jämtland att starta upp verksamheten.

Räddar liv

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Vid screening finns möjlighet att upptäcka förstadier till cancer så att sjukdomen inte hinner utvecklas. Om man vid en tarmundersökning upptäcker tidiga förändringar, s k polyper, kan man ofta ta bort dem vid själva undersökningen. Genom att hitta en eventuell cancertumör tidigare än man annars skulle göra ökar chansen att bli botad.

Tidigare diagnos kan också innebära att behandlingen blir lindrigare.
Regionalt cancercentrum bedömer i en rapport att screening minskar risken att dö i tjock- och ändtarmscancer med minst 15 procent och att 300 liv per år kan räddas i Sverige då screeningen är fullt utbyggd.

Provtagning och undersökning

Alla som erbjuds screening får ett brev med posten med en provkit till avföringsprov, instruktioner och svarskuvert. Provet visar om det finns spår av blod i avföringen. Efter att man lämnat in sitt prov tar det ungefär fyra veckor innan man får svar. Om provet skulle visa spår av blod blir man kallad för en tarmundersökning, en s k koloskopi.

Breven med inbjudan till screening skickas ut från ett nationellt samordningskansli i Stockholm. Undersökningarna med koloskopi kommer sedan att ske på kirurgmottagningarna i Sundsvall och Örnsköldsvik.
Av de som gör provtagningen är det ungefär 2 procent som har spår av blod i avföringen. I de flesta fall betyder det inte att det är cancer men det måste alltid utredas.

Införande i regionen

Screeningen startar nu i april. Under 2022 kommer personer som är 60 och 62 år att få erbjudande om att delta. Programmet utökas sedan successivt för att vara fullt utbyggt om fyra år. Alla mellan 60 och 74 år som är folkbokförda i Västernorrland kommer då att erbjudas provtagning vartannat år.

Frågor och svar

Vi vet att screening kan ge upphov både till frågor och en del oro. Inför en eventuell tarmundersökning kommer du att få prata med någon av våra screeningansvariga sjuksköterskor. Du får då möjlighet att ställa de frågor du behöver.

Vill du läsa mer om hur screeningen går till eller om tarmcancer kan du gå in på webbplatsen 1177.se/kollatarmenvasternorrland 

 

 


Tillbaka till toppen