Från vänster: Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Caroline Herlin, områdesdirektör Länssjukvårdsområde somatik, Per Eriksson, regionöverläkare

Se presskonferens i efterhand - om vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall

2022-09-28 06:30

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ställde i våras krav på Region Västernorrland att ha minst 219 disponibla vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall senast 30 september.

Under lång tid har många mottagningar och avdelningar haft mycket svårt att kunna anställa det antal medarbetare som behövs för att hålla önskat antal vårdplatser öppna.

Onsdagen den 28 september hölls en presskonferens där vi presenterade regionens svar till IVO och berättade om arbetet som gjorts, pågår och ska fortsätta för att komma till rätta med vårdplatsfrågan.

OBS - sändingen startar fem minuter in i klippet:

Till presskonferensen 

Medverkande:

Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Caroline Herlin, områdesdirektör Länssjukvårdsområde somatik

Per Eriksson, regionöverläkare


Tillbaka till toppen