Bildcollage på Åsa Bellander, Anna-Lena Lundberg och Mats Gidlund.
Åsa Bellander, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör, Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområde norr och Mats Gidlund, verksamhetschef psykiatri och habilitering.

Se presskonferens om lönesatsningar för vårdpersonal

2022-05-02 08:00

Idag måndag 2 maj klockan 14.00 hålls en presskonferens för att presentera förslaget till lönesatsningar i hälso- och sjukvården.

Region Västernorrland har omfattande utmaningar inom sin hälso- och sjukvårdsverksamhet. Tidigare i år gjordes en satsning motsvarande 30 miljoner kronor för att bidra till en mer stabil situation och förutsättningar att bemanna både på kort och på lång sikt på vårdavdelningar och akutmottagningar.

Förra veckan beslutade regionfullmäktige om en finansiering för kompletterande lönesatsning. Det här medger en fördjupad satsning på sjuksköterskor, men också en satsning på fler yrkesgrupper som bidrar i vårdflödet.

Medverkande

  • Åsa Bellander, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör
  • Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområde norr
  • Mats Gidlund, verksamhetschef psykiatri och habilitering.

Tillbaka till toppen