Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Nu får alla som fyllt 18 år vaccinera sig
Nu får alla som fyllt 18 år vaccinera sig

"Alla ska komma på sin tid för dos 2"

2021-06-30 14:19

Över 60 procent av invånarna i Västernorrland har nu vaccinerats med minst en dos vaccin. Andelen som är färdigvaccinerade närmar sig hälften av befolkningen. Men i juli väntar vaccinbrist.

Sedan i måndags kan hela den vuxna befolkningen i Västernorrland boka tid för vaccination mot covid-19. Det finns inga tecken på att vaccinationsviljan avtar när målgruppen blir yngre.

- Totalt 13 560 tider bokades bara under måndagen. Det kommer, precis som tidigare, att fyllas på med vaccinationstider allt eftersom vi får bekräftelser på vaccinleveranser, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Region Västernorrland.

Ombokning ger lång väntan

Karin Sellgrens främsta budskap just nu är att var och en som tar sin första vaccindos även ska komma på sin tid för dos 2. Den blir man tilldelad i vaccinationslokalen vid det första vaccinationstillfället.

Ombokningar kräver dels stora personalresurser, dels fördröjer det tiden tills var och en uppnått gott skydd mot covid-19. Det verkar till exempel som att endast en dos vaccin ger lägre skydd mot den nya deltavarianten av coronaviruset, än vad den gör mot till exempel alfavarianten. Två doser ger gott skydd även mot deltavarianten.

- Jag vädjar till västernorrlänningarna att inte boka om tiden för er dos 2. Vi får vaccinbrist i slutet av juli, vilket gör att ni troligtvis får vänta till i september på er andra dos om ni bokar om. Två doser vaccin är viktigt för att ha få ett bra skydd även mot deltavarianten, säger Karin Sellgren.

Ny grupp påverkar planeringen

Vaccinbristen i juli beror på att vaccinleveranserna blir mindre än förväntat.

- Det gör att vår vaccinationstakt går ner under juli. De minskade leveranserna påverkar hela Sverige, säger Karin Sellgren.

Folkhälsomyndigheten har justerat sin prognos framåt i tid för när alla vuxna i Sverige ska ha erbjudits minst en dos vaccin. Det nya måldatumet är 19 september.

Vaccinationsflödet påverkas också av att det nu står klart att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccin. Hittills har beräkningarna utgått från att vaccineringen ska omfatta vuxna personer.

Den yngre gruppen erbjuds vaccin i slutet av sommaren. Dessförinnan krävs det att Socialstyrelsen uppdaterar sina föreskrifter för ordination av vaccin mot Covid-19 och frågan kring föräldrars samtyckte till vaccinering utreds just nu.