SIP på distans - nu också i Sollefteå kommun

2022-06-23 08:21

Kramfors kommun och tillhörande hälsocentraler var först ut med att börja arbeta med SIP på distans. Nu har också Sollefteå kommun och tillhörande hälsocentraler kommit i gång med arbetsmetoden.

- Det är så fantastiskt att vi har kommit igång även i Sollefteå. Oavsett var man bor eller hur man bor ska man ha chansen att göra en långsiktig vårdplanering efter hemkomst från sjukhuset, säger Helena Rödén, verksamhetschef primärvården, Närsjukvårdsområde väster.

SIP, samordnad individuell plan, är en lagstiftad arbetsmetod som innebär att alla aktörer runt en patient samarbetar för att patienten vid utskrivning från sjukhus på bästa sätt ska få nödvändig vård och stöd för att klara sin vardag.

Kramfors gick före

2018 genomförde Kramfors kommun och tillhörande hälsocentraler, en pilot i projektform, SIP på distans. Det utvecklade arbetssättet innebär att kommunens sjuksköterska åker hem till patienten och kopplar upp sig digitalt med övrig personal. Det uppskattades av alla parter och är sedan cirka fyra år ett permanent arbetssätt för boende inom Kramfors kommun. Den fasta vårdkontakten vid hälsocentralen har i uppdrag att samordna berörda vårdgivare för en SIP.  

- Det är en klar förbättring för patientens möjlighet att få rätt hjälp och stöd efter hemkomsten. När du kommer hem börjar du landa i din situation och kan börja tänka mer långsiktigt. På sjukhuset kan man känna på ett visst sätt och tro att man kommer ha vissa behov när man kommer hem. Det är inte alltid det stämmer med hur man känner när man är hemma, säger Helena Rödén.

När mötet hålls på distans blir det möjligt för anhöriga som bor i andra delar av länet eller landet att delta vilket varit mycket uppskattat.

Införts i Sollefteå

Inför införandet i Sollefteå genomförde regionen tillsammans med kommunen utbildningar om SIP på distans där berörda medarbetare hade möjlighet att delta.

I Sollefteå har man ännu inte tagit steget in i patientens hem utan SIP har initialt genomförts endera på sjukhuset eller i kommunens korttidsboenden.

- Vi är jätteglada att ha kommit i gång med SIP på distans. Det är en del kvar att göra men vi kommer dit. Det finns en vilja från alla parter, säger Marie Thors Österberg, fast vårdkontakt, Hälsocentralen Sollefteå.

Lättare för de äldre att förstå

Responsen från patienterna har varit över all förväntan.

- Jag är så positivt överraskad hur väl det fungerar att göra det här digitalt - utan att ha ett fysiskt möte. Att kunna se varandra under samtalet är av stor vikt framför allt ur patientens perspektiv. Tidigare har vi haft planeringarna över telefon och det kan vara svårt särskilt för de äldre. Nu när de ser allas ansikten så kan de se vem som pratar och det blir tydligare och lättare att hänga med i samtalet. Det här är framtiden, säger Maria Thors Österberg.

Fakta SIP

Personer med en förändring i sitt allmäntillstånd och ett ökat vårdbehov som följd, är de som är aktuella för en SIP, samordnad individuell vårdplanering. I planen samordnas och tydliggörs de insatser som varje vårdgivare har ansvar för gentemot invånaren.

 


Tillbaka till toppen