Exteriör sjukhuset i Sollefteå vinter

Sjukhuset i Sollefteå i förstärkningsläge

2022-02-22 11:22

Med anledning av den svåra bemanningsproblematiken på sjukhuset i Sollefteå har sjukhusledningen beslutat att aktivera LSSL, lokal särskild sjukvårdsledning, från och med 22 februari.

- Det är framför allt svårt att bemanna våra medicinska vårdplatser. Vi aktiverar vår krisledningsorganisation för att kunna ha en snabb beslutsprocess i ett svårt läge. Vi behöver samla våra resurser på sjukhuset och samverka i alla led för att klara vårt vårduppdrag, säger Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster.

Bemanningsläget förväntas försämras ytterligare nästa vecka då avtal med hyrpersonal går ut och inga nya har svarat på avrop.

- Vi har ambitionen att ha kvar så många vårdplatser och så mycket av normal verksamhet som möjligt. Med den brist på medarbetare vi har är det svårt men vi försöker hitta lösningar som får minst negativa konsekvenser, säger Agneta Nordlander.

Samtidigt som sjukvårdsledningen arbetar med lösningar för att klara situationen på kort sikt arbetar chefer och medarbetare också med lösningar som ska förbättra situationen på längre sikt.


Tillbaka till toppen