Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Överkryssad fullmäktigesal och Jan Olov Häggström

Skärpta restriktioner - regionfullmäktige digitaliseras

2020-11-19 15:08

På grund av Coronapandemin beslutade fullmäktige i våras att halvera antalet ledamöter till 39, för att minska risken för smittspridning. Nu går man ett steg längre. Vid nästa veckas möte kommer deltagarna inte att samlas i fullmäktigesalen, utan spridas ut i mindre grupper och kopplas upp till ett gemensamt digitalt möte.

Regionfullmäktige genomförs 25 november, efter en gemensam överenskommelse, med en digital konferenslösning.

- Det är helt speciella omständigheter nu och då måste vi politiker föregå med gott exempel och anpassa oss efter rådande situation, säger Jan Olov Häggström (S), ordförande i regionfullmäktige.

Max åtta personer

De 39 ledamöterna kommer att delas in i mindre grupper på max åtta personer och placeras ut i konferensrum på Regionens hus i Härnösand. Här finns nödvändig teknisk support tillgänglig om det skulle uppstå behov.

- Samhället måste fortsätta fungera även om vi har en pandemi. På detta sätt kan vi trots kort varsel utföra vårt uppdrag och upprätthålla demokratin. Skulle det uppstå teknikproblem kan ledamöterna mötas coronasäkert utomhus på parkeringen och ändå genomföra votering. Vi kommer också att vara generösa med att bevilja ledamöter möjlighet att delta hemifrån om det finns särskilda skäl för det säger, Jan Olov Häggström.

Färre ärenden

Antalet ärenden kommer att reduceras för att kunna genomföra fullmäktige på en dag.

- Vi kommer att skjuta upp alla ärenden som inte kräver ett beslut just nu. I dagsläget handlar det om skattesats, budget och valärenden, säger Jan Olov Häggström.

Försök att hålla fullmäktige på distans via distansmötesteknologi har genomförts med positivt resultat. Utprovningsarbetet är dock inte slutfört i sin helhet, men målsättningen är att kunna genomföra fullmäktige i januari helt digitalt med alla 77 ordinarie ledamöter med på distans.

- Jag har under mina 30 år i politiken varit med om mycket, men det speciella läge som vi har nu har jag aldrig tidigare upplevt, säger Jan Olov Häggström.

Förvaltningen jobbar även med en lösning för att kunna webbsända presidiet från fullmäktigesalen. Eventuella åhörare kommer att placeras på läktaren.

Fakta:

  • För att de politiska processerna ska kunna genomföras ger kommunallagen möjligheter för att under speciella omständigheter kunna genomföra sammanträden på distans.
  • Enligt kommunallagen, 5 kap, 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
  • Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Arbetsordning för Regionfullmäktige i Västernorrland (pdf)