Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Hand iklädd blå plasthandske håller i flaska med text covid-19 vaccine

Skillnader mellan olika vaccinationer: ”Många faktorer gör detta mer komplicerat”

2021-02-15 15:54

Många kommer ihåg vaccinationen mot svininfluensa 2009. Andra jämför med den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa och frågar sig: Varför verkar det så mycket krångligare att vaccinera mot covid-19?

Maria Lindström, ordförande i läkemedelskommittén, förklarar varför vaccination mot covid-19 är en större praktisk, logistisk och medicinsk utmaning jämfört med tidigare vaccineringar. 

- Vi får väldigt många frågor om just detta. Tyvärr finns det inga enkla svar, utan många olika faktorer gör detta mer komplicerat, säger Maria Lindström. 

Stora skillnader mellan vaccin 

För covid-19 har regionerna fått tilldelat olika mängder vaccin och från olika tillverkare. Tre är hittills godkända och fler beräknas tillkomma under våren. De två första vaccinerna, Pfizers och Modernas, måste förvaras djupfrysta och är extra känsliga för skakningar.  

- De måste därför transporteras på helt andra sätt än vaccinet mot svininfluensa, som bara behövde kylskåpsförvaring. Ett av vaccinen måste dessutom spädas före användning. Det är ett avancerat precisionsarbete för att både späda med rätt mängd koksalt och dra upp rätt mängd vaccin, säger Maria Lindström.  

Övervakning efter vaccination och hantera risk för smittspridning 

Covid-19 är ett nytt virus som det inte funnits vaccin mot tidigare. Typen av vaccin är också nytt och har inte använts i större skala. 

- Godkännandet av vaccinerna är villkorat. Det innebär att vi måste vara extra noggranna med att upptäcka möjliga biverkningar. Alla som vaccinerats skall stanna kvar minst femton minuter för att man ska hinna upptäcka allergiska reaktioner. Det ställer större krav på anpassade lokaler då vi har stor spridning av smittan i samhället, det hade vi inte 2009. Vi vill inte att människor ska smitta varandra medan de väntar, säger Maria Lindström. 

Mer resurskrävande 

Ovan nämnda faktorer plus ett extra säkerhetstänkt i förbindelse med vaccinationslokalerna, gör att vaccination 2021 kommer att vara mer resurskrävande och ta mer tid än vid andra vaccinationer. Det kommer att krävas mer personal och ta mer tid än vaccination mot svininfluensa 2009.  

Vid vaccination mot säsongsinfluensan hinner en snabb sjuksköterska vaccinera 15–20 personer i timmen. För att ha en säker vaccination kommer inte det att gå nu. En snabb sjuksköterska som vaccinerar mot covid-19 hinner vaccinera ungefär tio personer per timme. 

Läs hela jämförelsen

Du kan läsa mer om skillnaderna mellan vaccinationen mot svininfluensa 2009 och nu 2021 här:  

Vaccination mot svininfluensa och vaccination covid 19 - en jämförelse

Om vaccination mot covid-19

Om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguiden