Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland

Smittskyddsläkaren svarar på frågor om coronavirus

2020-02-27 15:06

Det är inte helt lätt att dra egna slutsatser om all den information som sprids om coronavirus och covid-19 (som är det nya namnet på sjukdomen som nu sprids), Corona Virus Disease 2019. Vi pratar med smittskyddsläkare Hans Boman i Region Västernorrland för att reda ut begreppen.

Hur farligt är covid-19?

För de allra flesta är det inte en allvarlig sjukdom. För vissa är det som en förkylning, för andra som en influensa. Covid-19 kan ge hosta och lungpåverkan, till exempel andnöd och lunginflammation och för den som redan har en bakomliggande sjukdom, är äldre eller skör kan det ge svårare problem. Om du inte besökt de länder där smittan finns och i övrigt är frisk behöver du inte vara orolig.

Hur sprids covid-19?

Smittan sprids via droppsmitta, alltså genom att man utsätts för en smittads persons hostningar eller nysningar.

Kan jag skydda mig mot smitta på något sätt?

Att undvika kontakt med sjuka personer och tvätta händerna är det bästa. Om du inte kan tvätta händerna funkar handsprit, det dödar viruset. Vi ser många bilder på människor med munskydd. Jag skulle säga att de munskydden kanske kan skydda den som redan är smittad från att sprida sjukdomen vidare, men om du är frisk finns ingen anledning att använda munskydd.

Om jag blir sjuk, vad ska jag göra?

Just nu är det influensatider, och symtomen är likartade. Om du har varit i något av de länder som har utbrott av covid-19, alltså Kinas fastland, Iran, Sydkorea eller norra Italien och inom 14 dagar blir sjuk med feber, hosta eller andnöd ska du stanna hemma och ringa 1177 på telefon för rådgivning. De som arbetar där är erfarna sjuksköterskor och de kan hjälpa dig att söka vård utan att eventuellt sprida smittan vidare. Åk alltså inte till vårdcentralen eller akutmottagningen. Är ditt tillstånd livshotande ska du självklart ringa 112.

Kan sjukvården i Västernorrland ta hand om eventuella fall av covid-19 i länet?

Ja, det kan vi. Eftersom de flesta läker ut sjukdomen själva är det de allvarligaste fallen som behöver tas om hand på sjukhus, precis som vid den vanliga influensan. Vi har en god beredskap, fastställda rutiner och vana av att ta hand om den här typen av infektionssjukdomar.

Hur ser beredskapen inom sjukvården ut i länet?

På infektionskliniken på Sundsvalls sjukhus finns kapacitet att ta emot patienter med covid-19 och andra liknande sjukdomar. Där finns också möjlighet att ge intensivvård. Personalen är tränade och vana vid att ta hand om patienter med smittsamma sjukdomar. Om vi får ett större antal patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård finns handlingsplaner för hur sjukvården ska agera och prioritera för att kunna garantera patientsäkerheten.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndigheten.

Smittskydd Västernorrland följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella myndigheterna/organisationerna som Folkhälsomyndigheten, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden

Uppdaterad information om det nya coronaviruset Covid-19 finns på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndighetens information om nya coronaviruset

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset

1177 Vårdguiden om coronavirus och covid-19