Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Man med glasögon och rutig skjorta
Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland.

”Snabbtester kan ge falsk trygghet”

2020-12-04 12:58

Region Västernorrland har ännu inte tagit ställning till hur antigentester för covid-19, så kallade snabbtester, ska användas inom vården.

 I Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade ”Vägledning för användning av antigentester vid covid-19” finns det ett stort utbud av antigentester från flera olika leverantörer med varierande prestanda och tillförlitlighet. Flera av dem har hittills inte utvärderats av oberoende aktörer i någon större omfattning.

- Jag förstår att det kan finnas intresse från både företag och myndigheter att regelbundet masstesta sin personal med hjälp av snabbtest. Det är dock inget vi i dagsläget rekommenderar då tillförlitligheten på testerna varierar. Det finns därför en risk för att personer med smitta inte upptäcks, vilket kan leda till falsk trygghet hos personer som provtas, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Används vid symtom på covid-19

Det är av största vikt att de tester som används uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på känslighet och specificitet. Testerna bör tills vidare endast användas för personer med symptom, men inte vid exempelvis regelbunden screening av symptomfri personal inom vård och omsorg.

- Det här är också är helt i linje med hur vi själva använder antigentest inom hälso- och sjukvården. Som vid alla provtagningar måste det även vid dessa prover finnas en ansvarig läkare. När ett test utfaller positivt är det läkarens skyldighet att ge den smittade förhållningsregler samt göra anmälan enligt smittskyddslagen, säger Hans Boman.

Snabbtesternas tillförlitlighet är bland annat beroende av när under infektionsförloppet de används. I dagsläget rekommenderas antigentester främst för personer med symptom När antigentester används för att ställa covid-19 diagnos rekommenderar Folkhälsomyndigheten att testet tas vid symtom, senast dag fem i infektionsförloppet.

Viktigt med basala hygienrutiner

Det absolut viktigaste viktig för att undvika att smitta kommer in i verksamheter inom vård och omsorg är att alla medarbetare verkligen följer de basala hygienrutinerna kring en god handhygien, arbetskläder och att alla följer de särskilda vårdhygieniska rutiner som finns för vård och omsorg för att förebygga smittspridning.