Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Snart dags för länets äldsta invånare att få vaccin - information kommer i brevlådan

2021-02-09 16:38

Inom kort erbjuder Region Västernorrland vaccination mot covid-19 för alla invånare som är 75 år eller äldre. Under de närmaste veckorna inleds en informationskampanj med bland annat brevutskick och tidningsannonser.

Brevutskick till de äldre

Den första fasen av vaccinationsarbetet som omfattar alla som bor på särskilt boende för äldre och de som har hemtjänst håller nu succesivt på att avslutas. Näst på tur att vaccineras är de som är födda 1946 eller tidigare, alltså de som är 75 år eller äldre.

För att säkerställa att denna grupp nås av information skickas ett brev från Region Västernorrland med post. Där beskrivs till exempel hur man går tillväga för att boka tid för sin vaccination.

Regionen erbjuder tre olika möjligheter för den här gruppen att boka tid för att alla ska kunna hitta ett sätt som passar dem:

  • I appen Mitt Vaccin. Där behövs e-legitimation.
  • På webbplatsen 1177.se. Där behövs inte e-legitimation.
  • Via en telefonsupport.

Annonskampanj under våren

Vaccinationen genomförs i olika faser för olika åldersgrupper. Den mer storskaliga vaccinationen som riktar sig till den breda allmänheten startar senare i vår. Nu pågår arbetet att skriva avtal med hyresvärdar kring lokaler där vaccinationen kan ske och att rekrytera vaccinatörer. Längre fram ska vi kunna ge uppemot 30 000 vaccinationer i veckan.

- Invånarna behöver självklart information som gör att de kan känna sig trygga i hur de ska göra för att få sin vaccination. Genom bland annat annonser i länets tidningar räknar vi med att nå ut med aktuell information till en stor del av invånarna. Första annonsen i lokaltidningarna kommer den 13 februari och sedan rullar vi på med annonser ända till sommaren, säger Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör i Region Västernorrland.

Region Västernorrland publicerar också löpande information på sin egen hemsida, rvn.se, i sociala medier och via presskonferenser. Den mest uppdaterade informationen finns alltid på webbplatsen 1177.se .

Dialog med olika målgrupper

Under februari träffar ledningen för vaccinationsprojektet regionala företrädare för funktionshinderrörelsen samt pensionärsorganisationer. Syftet är att informera om läget för vaccinationsprocessen, föra en dialog om hur regionen bäst når dessa målgrupper - men även lyssna och fånga upp deras frågor.