Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
850 kvadratmeter med elproducerande solceller har installerats på Skärvstagårdens tak och väggar.
850 kvadratmeter med elproducerande solceller har installerats på Skärvstagårdens tak och väggar.

Solcellssatsning i Sollefteå

2020-07-27 08:00

Under våren har Regionfastigheter installerat 850 kvadratmeter solcellspaneler på Skärvstagårdens väggar och tak. Det gör att fastigheten en solig sommardag är helt självförsörjande på el.

Region Västernorrlands roll som offentlig aktör är att arbeta långsiktigt och strategiskt för en hållbar utveckling, berättar Jan Lindberg som är ingenjör och energikontroller på Regionfastigheter i Härnösand.

– Det betyder att vi måste lära oss att spara på el och hitta smarta lösningar. Det vi nu har gjort i Sollefteå är ett steg i rätt riktning.

Reducerad elförbrukning

Han har under många år arbetat framgångsrikt för att minska elanvändningen i Region Västernorrlands fastighetsbestånd.

– Från mitten av nittiotalet har vi reducerat den totala elförbrukningen med 40 procent, samtidigt som vi har fått ett bättre inomhusklimat. Vårt mål är att halvera elförbrukningen för varje nytt projekt.

Sedan tidigare kombineras solavskärmning med elproduktion på sjukhuset i Sollefteå. Nu har man alltså kopierat den smarta lösningen på intilliggande Skärvstagården, där bland annat hälsocentral och kommunalt boende ligger.

– Det går åt enormt mycket elström för att kyla ner en fastighet på varma sommardagar, men genom att använda solavskärmning som skuggar för fönstren minskar värmen i lokalerna med ett par grader och när vi sätter lameller som producerar el på dessa, slår vi ihop effektiva metoder för att spara på strömanvändningen, berättar Jan Lindberg.

Bra investering för miljö och ekonomi

Kostnaden för de nyinstallerade solcellerna är cirka två miljoner kronor, vilket inkluderar ett investeringsstöd av staten på 20 procent. Med en förväntad produktion på totalt 150 MWh per år, beräknar Regionfastigheter att investeringen i Sollefteå har betalat sig inom 12–15 år

– Livslängden är lång. De lameller vi installerade på sjukhuskroppen för 10 år sedan har haft ett minimalt underhåll. Bara 2 av 1280 solceller har bytts ut på grund av nedfallande isklumpar. Dessutom får vi faktiskt en lägre kostnad från dag ett när vi startar solelproduktion, så jag menar att det är en väldigt bra investering, säger Gunnar Bäckman på Regionfastigheter.

Förnybar energi på Sollefteå sjukhus och Skärvstagården:

  • Solavskärmning ovanför fönster i söderläge sänker innetemperaturen med 1,5 - 2,5 grader och minskar behovet av kylning under sommarhalvåret.
  • Varje solavskärmare har tre lameller med solceller som har kopplats till sjukhusets elnät, totalt cirka 330 kvadratmeter.
  • På Skärvstagården har tre olika solcellsanläggningar placerats, på taket, på gavelväggen och i solavskärmning. Totalt cirka 850 kvadratmeter.
  • Högsäsongen för solcellssystem är mellan mars och oktober.
  • Under sommarhalvåret pumpas även kallt vatten från Ångermanälven upp och kyler en unik kylmaskin, vilket minskar elanvändning för kylproduktion i sjukhusets lokaler. För att driva älvvattenpumparna används el från solcellerna.
  • 1 MWh = 1 megawattimme = 1000 kWh och 1 kWh = 1 kilowattimme = 1000 Wh.
  • För en kilowatt kan du: Värma sex portioner med frusen mat i mikron, titta på tv i drygt 20 timmar eller bada i badkar i 40 minuter (Källa E.on)

Se solcellssatsningen på Skärvstagården och sjukhuset i Sollefteå