Sollefteåläkare visar framgångsrika forskningsresultat för behandling av fetma hos barn

2022-02-11 11:08

Annelie Thorén, doktorand och barnläkare i Sollefteå, har i en forskningsstudie arbetat med ett nytt webbaserat behandlingsprogram för barn med fetma. I dag disputerar hon vid Umeå Universitet.

Obesitas, det vill säga fetma, hos barn är en kronisk sjukdom som enligt Världshälsoorganisationen WHO utgör en av de allvarligaste utmaningarna mot folkhälsan i världen. Syftet med Annelie Thoréns avhandling är dels att undersöka om snabb tillväxt tidigt i livet har samband med övervikt senare i livet, dels effekten av webbaserad behandling.

Tydligt samband

Av resultatet framgår en tydlig koppling mellan snabb viktökning tidigt i livet och ökad risk för övervikt senare. En registerstudie visar att barnets vikt vid tolv månaders ålder är kopplad till övervikt vid 16 och 18 års ålder. Omvänt går det att se att risken för övervikt i tonåren har samband med viktökning i barndomen mellan 18 månader och fyra års ålder.

– Det här visar värdet av tidiga förebyggande åtgärder när barnet går upp onormalt mycket i vikt, säger Annelie Thorén.

Övervägande delen minskade i vikt

Annelie Thorén har utvecklat och utvärderat ett behandlingsprogram som hon genomfört i Västernorrland och Västerbotten. Det består av fyra gruppträffar, fysisk aktivitet på recept och ett tolv veckor långt webbaserat program.

Utvärderingen visar att graden av obesitas minskade hos 42 av 51 barn i åldrarna 5 – 13 år.

– Det är att hoppfullt att vi kan visa att man med relativt enkla medel kan uppnå god effekt som kan ge barnen en hälsosammare framtid, säger hon.

Fysisk rörelse på recept

Varje träff har ett eget tema.

– Det kan handla om måltidsordning, alltså frukost, lunch och middag. Enkla tips som att byta ut brödet eller äta frukt istället för att dricka juice. Likaså att se över sin skärmtid och hitta en fysisk aktivitet som barnen kan göra istället för att sitta stilla vid skärmen, säger Annelie Thorén,

I programmet ingår fysisk aktivitet på recept, viket vanligtvis inte brukar användas för barn i Sverige.

– Det kan bli en dörröppnare för barn som annars inte har någon idrott.

Fortsätter forska

Annelie Thorén har, vid sidan av forskningen, tjänst som barnläkare på Sollefteå sjukhus. Hon bor i Sundsvall och arbetar även som vikarierande lektor i pediatrik vid Umeå universitets regionaliserade läkarutbildning i Sundsvall. Efter disputationen kommer hon fortsätta forska.


Tillbaka till toppen