Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Petra Meidell, specialistläkare geriatrik
Petra Meidell, specialistläkare geriatrik

Specialistläkare Petra Meidell om post covid

2021-01-28 15:40

Trötthet, hjärtklappning, försämrat luktsinne, viktnedgång och koncentrationssvårigheter är några av de restsymtom som en del patienter upplever efter att ha varit sjuka i covid-19. Vissa blir helt friska relativt snabbt, andra har en längre väg tillbaka.

Petra Meidell är specialistläkare i geriatrik och arbetar på rehabiliteringskliniken på sjukhuset  i Sundsvall. Där följer de upp patienter som haft covid-19, så kallade post covid. De flesta har sjukhusvårdats för sin covidinfektion men några kommer på remiss från primärvården.
 
- Många av patienterna som kan smittfriförklaras på sjukhusen har redan börjat återhämta sig från covidinfektionen och kan skrivas ut direkt från covidavdelningen, men det finns också patienter som behöver fortsatt sjukhusvård, berättar Petra Meidell.

 

Andning, cirkulation och näringstillförsel

 
Ett av de vanligaste symtomen hos postcovidpatienter som behöver stanna kvar på sjukhus är andningspåverkan som gör att de behöver syrgasbehandling. Många äldre patienter, med andra underliggande sjukdomar, är också trötta och orkeslösa. De kan ha svårt att få i sig mat och dryck och behöva näringsdropp. Ibland tar det lång tid innan förloppet vänder så att patienten kan börja komma upp och röra på sig efter förmåga.
 
Det är vanligt att patienterna får blodförtunnande medicin för att förebygga blodproppar. Patienterna kan också behöva hjälp med lägesändringar för att underlätta andning och minska risk för trycksår och stelhet.
 

Efter sjukhusvistelsen

 
I postcovidvård ingår även den uppföljning som sker när patienterna inte längre är inneliggande på sjukhus. Det finns ännu inga nationella rekommendationer eller riktlinjer för uppföljning. I det nationella vårdprogrammet ges förslag delvis grundat på erfarenheter från de allvarliga luftvägsinfektionerna SARS och MERS, som orsakas av andra coronavirus.
 
- Vilken uppföljning som blir aktuell styrs av covidinfektionens svårighetsgrad och den enskilde patientens förutsättningar och medicinska tillstånd, förklarar Petra Meidell.
 

Många olika kvarstående symtom

 
Trötthet är ett av de vanligaste upplevda kvarstående symtomen efter covid-19. Det är också vanligt med andfåddhet, hosta, hjärtklappning, försämrat luktsinne, smärtor, viktnedgång och magtarmbesvär. Vissa patienter kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom eller få problem med ångest eller depression. Kognitiva problem förekommer som exempelvis minnesnedsättning och  koncentrationssvårigheter. De flesta patienterna förbättras efter en tid, men för en mindre andel blir symtomen mer långvariga.
 
- Det finns inte alltid ett tydligt samband mellan infektionens svårighetsgrad och förekomst av restsymtom. Långvariga symtom kan förekomma även hos patienter som inte varit svårt sjuka, säger Petra Meidell.
 
Patienterna som följs upp via rehabiliteringskliniken får vanligen bedömning av fysioterapeut och arbetsterapeut som bland annat tittar på kognitiv funktion och kontrollerar syresättning samt fysisk funktionsförmåga. En del behöver en periods regelbunden rehabilitering och för andra kan vidare medicinsk utredning vara nödvändig.
 

Ny sjukdom

 
Det pågår mycket forskning kring långvariga restsymtom efter covid-19. En nationell arbetsgrupp har bildats för att samordna arbetet med uppföljning av patienter. Petra Meidell säger att det idag är svårt att uttala sig om prognosen för postcovidpatienterna med långvariga restsymtom.
 
- Vi vet inte om läkningsförloppet är fullständigt för alla eller om vissa patienter kommer att få bestående restsymtom. Det är viktigt att vården fångar upp postcovidpatienterna med långvariga symtom. Vi vet inte allt om den här sjukdomen men vi tar steg framåt genom att lyssna på patienterna och ta vara på de kunskaper och erfarenheter vi bygger upp. Vi ser att många patienter förbättras successivt, även om förloppet kan vara långdraget, avslutar Petra Meidell.