Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Specialistvården lämnar förslag till kostnadsreduceringar på 182 miljoner kronor

2020-09-02 13:13

I dag lämnar specialistvårdens ledningsgrupp ett förslag till kostnadsreduceringar på 182 miljoner kronor till den politiska ledningen i Region Västernorrland. Specialistvården har ett svårt ekonomiskt läge med årliga växande underskott. Förvaltningen har därför sedan tidigare ett politiskt uppdrag att åtgärda sina underskott. Återställningskravet uppgår till totalt 474 miljoner kronor till och med 2022.

- Det senaste året har jag tillsammans med övriga chefer i specialistvårdens ledningsgrupp arbetat för att hitta kloka och effektiva åtgärder för att minska våra kostnader. Vår ambition har varit att förena skarpa förslag med en bibehållen patientsäkerhet och utvecklad medicinsk kvalitet och – så långt det är möjligt – en fortsatt rimlig servicenivå till patienterna. Det har också varit en princip att försöka uppnå en rimlig balans av åtgärder mellan de tre sjukhusorterna, säger sjukhusdirektör Lena Carlsson.

Interna effektiviseringar och skarpa förslag 

För att klara återställningskravet krävs en kombination av interna effektiviseringar och mer specifika beslut om kostnadsreduceringar. I handlingsplanen lämnas förslag till verksamhetsanpassningar för politiska beslut, interna åtgärder och övriga utvecklingsprojekt för sammanlagt 182 miljoner kronor.

De förslag som kräver politiska beslut omfattar 88 miljoner kronor. Inom verksamheterna finns övriga åtgärder identifierade, exempelvis förslag om förändrade arbetssätt, vilket beräknas sänka kostnaderna med 94 miljoner kronor.

Under arbetet med förslaget har varje länsverksamhet bidragit med underlag och handlingsplaner.

Minska kostnaderna för hyrpersonal

- Inga medarbetare kommer att varslas om uppsägning på grund av de föreslagna åtgärderna. Det huvudsakliga målet är att minska andelen hyrpersonal som årligen kostar stora pengar, säger Lena Carlsson.

Det ska noteras att samtliga förslag kräver fördjupade beskrivningar samt arbetsmiljö-, risk- och patientsäkerhetsanalyser, innan formella beslut kan fattas. Detta innebär också en fördjupad intern dialog.

Nu tar den politiska processen vid, vilket innebär en genomgång av det förslag som tagits fram. De politiska besluten om förslagen i handlingsplanen är planerade att fattas av regionfullmäktige den 25–26 november.

Fler förslag väntas

Det förslag specialistvården nu presenterar innebär beräknade kostnadsbesparingar på 182 miljoner. Fler åtgärder kommer alltså att bli nödvändiga för att förvaltningen ska klara det beslutade återställningskravet.

- Alla verksamheter och förvaltningar måste hålla sig inom sin budget för att vi ska klara vår ekonomi och vår verksamhet över tid. Specialistvården har under ett flertal år tyvärr inte lyckats med detta. Därför är det nu nödvändigt med tydliga åtgärder. Nu behöver varje enskild åtgärd i förslaget till handlingsplan analyseras ytterligare tillsammans med både chefer, medarbetare och fackliga representanter, säger Anders Sylvan, tillförordnad regiondirektör

Exempel på förslag i handlingsplanen som kräver politiska beslut:

  • Avveckling av akutgeriatrisk avdelning 26 A vid sjukhuset i Sundsvall, 21 vårdplatser.
  • Den planerade operationsverksamheten inom ortopedi vid sjukhuset i Örnsköldsvik förs över till sjukhuset Sollefteå. Åtgärden innebär en neddragning av 21 vårdplatser vid sjukhuset Örnsköldsvik.
  • Den kvarvarande kirurgiska verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå avvecklas och överförs till sjukhuset i Sundsvall.
  • Förändring av mottagningsverksamheten i Härnösand.

 

Specialistvårdens handlingsplan för kostnadsreducerande åtgärder.pdf