Sjuksköterskan Johanna Zoet från Nederländerna och språkläraren Lena Lindbäck under en lektion på Ålsta folkhögskola i Sundsvall

Språkutbildning i egen regi – ska underlätta rekrytering

2022-06-09 11:04

Under våren har Region Västernorrland projektanställt två språklärare, Lena Lindbäck i Sundsvall och Yvonne Dahlqvist i Örnsköldsvik. Syftet är att erbjuda undervisning i svenska för utlandsrekryterad personal.

- Vi har just startat upp vår första studiegrupp. Utbildningen är utformad som ett tioveckors kurspaket med två dagar studier och tre dagar arbete per vecka, säger Lena Lindbäck.

På uppdrag av hälso- och sjukvården

Språkläraren Lena Lindbäck arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdens verksamheter, men har sin arbetsplats på Ålsta folkhögskola i Sundsvall. Alla verksamheter inom Region Västernorrland kan avropa språkkurs vid behov och tanken är att kunna erbjuda tre olika tillfällen per år, med nästa kursstart efter sommaren. Studieort kan variera utifrån deltagarnas arbetsplats.

- Att kunna rekrytera kompetent personal till våra verksamheter är jätteviktigt, där behöver vi jobba för att vara en attraktiv arbetsplats på olika sätt. Detta är ett av dem, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Anpassar innehållet efter behov

- Vi har två olika kursnivåer, en för de som behöver intyg för att få ut sin legitimation inom hälso- och sjukvården och en för de som behöver fördjupning eller repetition. Sedan anpassar vi såklart innehållet utifrån deltagarnas behov och kunskapsnivå, vi hoppas att många vill utnyttja denna möjlighet, säger Lena Lindbäck.

Att regionen nu kan erbjuda lättillgänglig språkundervisning inom organisationen på arbetstid är något sjuksköterskan Johanna Zoet från Nederländerna har nappat på. Hon fick fast anställning på barnavdelningen/neonatal tidigare i vår och bestämde sig då för att flytta permanent till Sverige.

En möjlighet

- Vi hade funderat på att flytta utomlands en längre tid och såg det som en möjlighet att göra något nytt och spännande. Jag har läst ett par kurser i svenska för många år sedan i Nederländerna, nu ville jag repetera kunskaperna. Jag tycker att det är jättebra att bli erbjuden språkkurs i kombination med arbete, jag rekommenderar alla utlänningar som jobbar i regionen att gå kursen, man behöver det.

Nu har Johanna Zoet och hennes make nyligen tagit emot flyttlasset från Nederländerna och gjort sig hemmastadda på en gård utanför Härnösand.

- Jag trivs väldigt bra på sjukhuset och i Sverige. Allt är så mycket lugnare här än i Nederländerna, mer natur, mindre städer och mindre stress.

- Jag skulle dock önska att det var större samverkan mellan olika myndigheter och mindre byråkrati för oss vill flytta till Sverige för att arbeta, det skulle nog göra det lättare att rekrytera mer utländsk personal till vården, säger Johanna Zoet.

Nästa kurs startar med tredagars internat på Hola i slutet av augusti.


Tillbaka till toppen