Äldre par joggar utomhus.

Stöd för Jämlik hälsa 2022 – Ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre

2022-04-04 14:43

Region Västernorrland utlyser år 2022 ett projektstöd riktat till idéburna föreningar och organisationer i Västernorrland för att möjliggöra för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande för personer 65 år och äldre.

– Vi vet att fysisk aktivitet har positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt genom hela livet och bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet! Äldre personer har god effekt av fysisk aktivitet och det är aldrig för sent att börja, säger Jessica Wiklund, folkhälsostrateg, Region Västernorrland.

Fysisk aktivitet stärker skelettet, förbättrar balansen och minskar risken för fall. Därutöver kan det skydda mot depression och demens samt påverka minne och koncentration positivt. Fysisk aktivitet som utförs i grupp kan även bidra med ett viktigt socialt sammanhang.

Projektstöd för att få fler äldre att bli fysiskt aktiva

Projektstödet ska användas till att genomföra aktiviteter för att bidra till att få fler personer 65 år och äldre fysiskt aktiva. Finansiering kan sökas exempelvis för ledarkostnader, transport, material, utrustning, kommunikation/marknadsföring och ledarutbildning.

– Länets föreningar kan bidra till att skapa förutsättningar för att få fler äldre i rörelse. Tillsammans kan vi verka för ett hälsosamt åldrande, en mer jämlik hälsa och ökat välbefinnande för befolkningen i Västernorrland, säger Malin Frykman, folkhälsostrateg, Region Västernorrland.

Region Västernorrland - Stöd för jämlik hälsa (rvn.se)


Tillbaka till toppen