”Stolt och glad, med stor respekt för uppgiften”

2022-04-04 11:07

Nyblivna Sundsvallsbon Caroline Herlin startar idag sin tjänst som områdesdirektör för länssjukvårdsområde somatik. Hon kommer närmast från Karolinska universitetssjukhuset och tar sig an sitt nya uppdrag med tillförsikt.

Vad gör dig till rätt person för jobbet?

– Jag är utbildad förvaltningsekonom och sjuksköterska och har lång erfarenhet av både ledarskap och sjukvård. Jag är också bra på att sätta strukturer och är en modig person. Jag skräms inte av svåra situationer utan tror och vet att lösningar finns när delarna i en organisation arbetar tillsammans mot samma mål.

Du kommer till en region där bemanningsläget är svårt. Hur tar du dig an det?

– Det är den viktigaste frågan just nu. Först måste jag lyssna in medarbetarna för att fullt förstå situationen. I starten vill jag träffa många och lära känna medarbetarna. Jag tror att svaren och förslagen på de förändringar som krävs finns ute i verksamheterna. Jag har också med mig erfarenhet från Karolinska där jag exempelvis varit med och arbetat med att förbättra vårdplatsläget.

Vad lockade med jobbet som områdesdirektör i Region Västernorrland?

– Jag vill vara med och skapa förutsättningar för att invånarna ska få bästa möjliga vård. Jag är stolt och glad över att få det förtroendet! Utmaningarna är många, men jag vet att bra lösningar finns. Se bara på hur svensk sjukvård har löst saker under pandemin. Covidarbetet är ett kvitto på att det går att hitta vägar framåt även i väldigt svåra lägen.

– Vi befinner oss också i en spännande tid. Sjukvårdens organisation behöver göras om för att klara att ge vård åt en befolkning med större vårdbehov. Det händer mycket med digitalisering, AI och nya samarbeten och jag vill vara med och leda och inspirera. Det känns roligt att få komma igång med mitt jobb nu!


Tillbaka till toppen