Förkyld kvinna.
Nu är det många virus som cirkulerar samtidigt.

Stor smittspridning – stanna hemma vid symtom

2022-12-13 12:14

Nu är det stor spridning av covid-19 samtidigt som influensasäsongen börjat, spridningen av RS-viruset ökar och fler drabbas av vinterkräksjukan.

Eftersom många virus sprids lättare under vintersäsongen är det just nu flera olika virus som cirkulerar i samhället. Under vecka 49 var det 283 bekräftade fall av covid-19, 33 fall av säsongsinfluensa och 27 fall av RS-virus i Västernorrland. 41 personer vårdas i dagsläget (2022-12-13) på länets sjukhus med covid-19, men även säsongsinfluensan och RS-viruset gör att fler behöver vård.

- Det är viktigt att stanna hemma vid symtom. Personer som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp bör vaccinera sig mot säsongsinfluensan och covid-19 för att minska risken att bli allvarligt sjuka, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Boka tid för vaccination

Du bokar enkelt tid för vaccination mot säsongsinfluensa och/eller covid-19 på 1177.se, via appen ”Mitt Vaccin” eller genom att ringa telefonnummer 0611-804 00 på kontorstid.

Undvik kontakt med förkylda

Risken för att bli allvarligt sjuk av RS-viruset är störst för små barn, äldre och andra infektionskänsliga. Spädbarn under sex månader kan ibland få svår hosta och andningssvårigheter på grund av RS-viruset som gör att de behöver sjukhusvård.

- Alla som träffar spädbarn behöver vara extra noga med handhygienen och alla som är förkylda bör stanna hemma för att minska risken att smitta sköra personer, säger Hans Boman.

Var noga med handhygienen

Folkhälsomyndigheten rapporterar också att vinterkräksjukan börjat få ökad spridning, vilket bland annat märks genom statistik från landets laboratorier och att fler söker information om vinterkräksjukan på 1177.se.

- Tyvärr är det många virus som får ökad spridning nu under vintern. Bästa sättet att skydda sig mot vinterkräksjukan är genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, säger Hans Boman.

Läs mer på 1177.se

På 1177.se finns information om symtom på de olika sjukdomarna, tips på egenvård och information om när du kan behöva söka vård på en hälso-/vårdcentral eller ett sjukhus. Är du osäker på om/vilken vård du behöver kan du ringa 1177 för råd och vägledning.


Tillbaka till toppen