Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Stor undersökning bland länets medborgare

2018-07-03 10:17

Hur vill Västernorrlänningen se sin region år 2030? Nytänkande, trygg, välkomnande eller kanske klimatsmart? Det söker Region Västernorrland svar på under sommaren genom en stor enkätundersökning.

Vi lever i en föränderlig värld med utmaningar som klimatanpassning och digitalisering. Befolkningen blir allt äldre och vi behöver fler som flyttar hit. Hur ska vi bäst möta dessa trender i Västernorrland?

Framtiden i Västernorrland

– Det handlar om att lägga upp en långsiktig strategi för vårt tillväxtarbete i Region Västernorrland. Hur fördelas EU-medel? Ska vi satsa brett eller utveckla spjutspetsar inom industrin. Det handlar också om att lyckas attrahera och behålla den kompetens vi har i regionen, det är jätteviktigt för regionens utveckling, säger Susanne Sahlin, projektledare regional utveckling.

Enkätundersökningen är ett av många underlag till kommande regional utvecklings-strategi för länet. Den regionala utvecklingsstrategin ska beskriva vision, mål och prioriteringar för Västernorrland fram till år 2030.

För att skapa en bred delaktighet i länet om hur vi ska skapa utveckling till 2030 har Region Västernorrland genomfört en framtidsdag  med över hundra deltagare. Nu fångar Region Västernorrland in medborgarnas synpunkter för att komplettera bilden av Västernorrland. Enkäten består av sju enkla frågor.

– Det är också viktigt för länet att vi har en gemensam vision, framtidsbild, att utgå ifrån. Visionen för Västernorrland kommer att klarna efter att vi samlat in materialet från den här undersökningen bland medborgarna, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin.

Vill du tycka till?
Svara på enkäten: Hur ser ditt Västernorrland ut 2030?