Dieselmotor

STT Emtec AB beviljas 2,5 miljoner kronor i företagsstöd till investeringar

2023-02-22 16:04

Region Västernorrland har genom regionala utvecklingsnämnden beviljat STT Emtec AB i Njurunda 2,5 miljoner kronor i företagsstöd.

Företaget utvecklar och säljer avgasreningssystem samt motorprovningstjänster med tillhörande konsulttjänster. Stödet ska användas till inköp och installation av ny utrustning för motorprovning, ombyggnation av befintligt ställverk samt byggnation av ett mindre teknikhus. Investeringarna väntas kunna bredda användningsområdet, möjliggöra för företaget att utföra större tjänster och ta emot ytterligare uppdrag.

- Det är glädjande att företaget nu kan göra investeringar för att fortsätta expandera med hjälp av företagsstödet. Satsningen förväntas skapa goda möjligheter för ökad omsättning och fortsatt tillväxt, vilket bidrar till regionens utveckling, säger Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västernorrland.

Företagsstöd i Region Västernorrland

Region Västernorrland prioriterar företagsstöd som bidrar till en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Målet är att stärka människors och företags växtkraft.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar hållbar tillväxt och sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Vill du också söka företagsstöd?

Information om företagsstöd i Region Västernorrland

 

 

 Tillbaka till toppen