Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Studie för att tidigt avgöra vårdinsatser vid skallskada

2019-02-12 11:04

Akutmottagningen i Sundsvall deltar i en klinisk prövning av ett medicintekniskt instrument för tidiga vårdinsatser vid skallskada eller stroke.

Akutmottagningen på sjukhuset i Sundsvall deltar tillsammans med universitetssjukhuset Sahlgrenska i Göteborg i en klinisk prövning av ett medicintekniskt instrument som ska kunna användas prehospitalt av sjukvårdare i första linjens vård för att tidigt avgöra vårdinsatser vid skallskada eller stroke.

Med hjälp av de kliniska studier som nu bedrivs kan Medfield Diagnostics, som är produktutvecklaren, CE-märka instrumentet för att användas som blödningsdetektor vid misstänkta hjärnskador.

Instrumentet som på mottagningen lite skämtsamt kallas ”hjälmen” består av åtta antenner som skickar mikrovågor in i hjärnan. En antenn åt gången sänder en signal som sprider sig i den undersökta vävnaden som de andra antennerna registrerar.

Undersökningen tar inte mer än ett par minuter och sjukvårdaren får information om eventuell blödning genom en läsplatta. I Sundsvall har studien pågått i ungefär ett år och lite drygt hundra undersökningar har gjorts.

-Det är helt frivilligt att delta i studien, patienterna lämnar sitt samtycke innan och så ringer vi upp dagen efter och stämmer av innan vi avslutar deras medverkan i studien, säger Mattias Engman forskningssjuksköterska på akutmottagningen.

-De tycker det är kul att medverka och få hjälpa till i studien, säger Mattias Engman.

Katharina Lindbergh, enhetschef på akuten, visar hur en undersökning går till.

För den som oroas över att få mikrovågor skickade in i hjärnan kan jämföra med en mobiltelefon som avger 250 millivolt med instrumentet MD100 som avger 0,2 millivolt. Undersökningen tar en och en halv minut och ett telefonsamtal är ofta betydligt längre än så.

Gustav Hägglund är kirurg och avgör vilka som kan komma på tal för att vara med i undersökningen. Hans förhoppning är att MD100 ska kunna korta ner tiden för att sätta in behandling.

Primärt fokus i detta utvecklingsskede är att kunna använda den som diagnostiskt verktyg vid trauma.