Summercamp inom spelutveckling stärkte unga till fortsatta studier

2022-08-17 09:27

Under åtta sommarveckor har unga i åldern 18–29 år fått möjlighet att lära sig grunderna i hur ett dataspel utvecklas. När utbildningen på Hola folkhögskola nu avslutas kommer majoriteten av deltagarna fortsätta studera.

Hola Folkhögskola har i samarbete med Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet och aktörer inom spelbranschen genomfört Summercamp spelutveckling. Målet med satsningen är att hjälpa unga vuxna som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 17 av de 18 deltagarna har nu valt att fortsätta studera.

- Det är mycket roligt att flertalet av de som deltagit i Summercamp spelutveckling blivit så inspirerade att de nu väljer att fortsätta studera. Den här satsningen visar att vi i Västernorrland kan samverka på ett nytt och spännande sätt, säger HansOlov Furberg, verksamhetschef, kultur och bildningsverksamheten, Region Västernorrland.

En av arbetsmarknadens största utmaningar är att hitta, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar, eller är i, långtidsarbetslöshet. De behöver i många fall stöd med att finna motivation och inriktning att närma sig arbete eller studier.

- Det bästa med Summercamp har varit deltagarnas engagemang, deras nyfikenhet och motivation att delta och lära sig. Det har skett stora förflyttningar i självuppskattning hos de studerande - gällande självkänsla, känsla av framtidstro och känsla av anställningsbarhet. Nu vill vi gemensamt börja planera inför nästa års camp, säger Lea Kinnunen, rektor, Hola folkhögskola.

Behov av spelutvecklare i olika branscher

Spelbranschen är en industri med stark utveckling och Västernorrland är inget undantag. De senaste åren har exempelvis Kramfors kommun arbetat aktivt med satsningen ”High Coast Game Lab” och målet är att inom fem år generera 200 nya jobb i kommunen samt lika många utbildningsplatser. Kompetensen inom spelutveckling används redan nu inom många områden, till exempel inom sjukvården, byggbranschen och i körkortsutbildningar.

– Det viktiga i denna satsning är att ungdomarna ser möjligheter för framtiden och att de hittar sin väg framåt. Väljer de dataspelsbranschen är det ett plus då det är en stark växande framtidsbransch, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

- Det här är ett projekt som vi vill lyfta som ett gott exempel där flera aktörer i samhället går samman och hittar nya vägar och lösningar. Vi är glada att resultatet föll väl ut för deltagarna, säger Hans Backlund (S), ordförande, nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen