Ung kvinna som sitter vid dator och spelar datorspel.

Summercamp spelutveckling - en möjlig nyckel till arbetslivet

2022-06-07 14:46

Hola Folkhögskola har i samarbete med Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet tagit initiativet till Summercamp Spelutveckling. Under åtta veckor ges unga i åldern 18–29 år möjlighet att lära sig grunderna i hur ett dataspel utvecklas.

Målet med Summercamp är att hjälpa unga vuxna som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En av arbetsmarknadens största utmaningar är att hitta, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar, eller är i, långtidsarbetslöshet. De behöver stöd med att finna motivation och inriktning att närma sig arbete eller studier.

- Det är mycket roligt att flera aktörer i länet kan samverka på ett nytt och spännande sätt med summercamp på Hola folkhögskola. Det händer mycket inom spelutvecklingen i länet just nu och Hola folkhögskola är en viktig del av den infrastrukturen. Det finns många genomförda projekt där målgruppen har gått vidare till studier via mötet med spelutveckling - dessa erfarenheter ska vi dra nytta av så att fler unga i Västernorrland hittar motivation och kan forma sin egen framtid, säger HansOlof Furberg, verksamhetschef, kultur och bildning, Region Västernorrland.

Spelbranschen är en industri med stark utveckling. De senaste åren har Kramfors kommun arbetat aktivt med att successivt bygga upp ett ekosystem för dataspelsindustrin. Satsningen heter ”High Coast Game Lab” och målet är att inom fem år generera 200 nya jobb i kommunen samt lika många utbildningsplatser.

- Vi behöver en bredare rekryteringsbas till en stor och viktig tillväxtbransch, säger Susanne Königsson, tillväxt- och näringslivschef, Kramfors kommun.

Koppling till tillverkningsindustrin

Malin Wedin, strateg för innovation och näringsliv, Region Västernorrland, säger att det inledningsvis kan vara svårt att se kopplingen mellan den ”hårda” tillverkningsindustrin och den ”mjuka” kreativa spelindustrin, men steget behöver inte vara så långt.

- Tillverkningsindustrin är i behov av nya innovativa lösningar och interaktionsdesigners som utvecklar Västernorrlands industrier och företag. Där behöver vi även kreativa personer som kommer med sina unika perspektiv fortsätter hon.

Michael Stenmark, en av initiativtagarna bakom Spelbyn, som ligger i Jörn strax utanför Skellefteå, ger ett exempel på hur den kompetens som används för att utveckla dataspel även kan appliceras på andra industrier. Han berättar om Piteå-företaget Lundquist trävaru AB i Piteå.

- De säljer husbyggarsatser som planeras i ett verktyg där kunderna kan rita sina hus direkt i webbläsaren. Lundquist trävaru var först på bollen med ett sådant verktyg berättar Michael.

Konceptet blev en framgång och företaget har expanderat i sin digitaliseringsresa efter lanseringen av verktyget.

- Generellt så är spelprogrammerare mycket bra på problemlösning. Våra UI-människor (User Interface, användargränssnittsdesign) vet hur man gör appar och digitala verktyg för människor så att alla förstår dem. Vem som helst kan spela Nintendo, men de flesta fastnar på myndigheternas sidor, utvecklar Michael.

Enligt Anette Meijer, områdeschef för Knightec norr, finns det stora möjligheter för någon som gått exempelvis Indiespelutveckling att komma ut i arbetslivet.

- Inom sjukvården finns det stora möjligheter att få jobb. Virtual reality används inom flera områden nu, till exempel kan det användas för personer med NPF-diagnoser för att träna på sociala interaktioner. VR kan också användas i körkortsutbildningar eller inom vilket område som helst för att träna på kritiska situationer. Det är en kompetens som behövs och som kommer behövas ännu mer i framtiden. Utvecklingen går med en rasande fart nu och för ungdomar som vill komma ut i arbetslivet är det här en jättebra chans.

Hola Folkhögskola - Summercamp Spelutveckling (rvn.se)


Tillbaka till toppen