Sundsvalls sjukhus går upp i förstärkningsläge

2022-02-16 17:01

Med anledning av den fortsatt mycket ansträngda situationen i Sundsvall har beslutat fattats om att gå upp i förstärkningsläge.

-  Vi har en besvärlig situation på alla sjukhus, men i Sundsvall har vi nu nått en punkt där vi behöver gå upp en nivå i beredskap för att ytterligare öka möjligheterna att prioritera och förstärka viktiga funktioner inom vården, säger Anders Lundin, tf vårdområdesdirektör närvårdsområde somatik.

Sjukhuset i Sundsvall har länge varit i stabsläge sedan pandemin, men nu är bristen på vårdplatser och med det överbeläggningar som följd skälet till att beredskapen höjs.

-  Vi har dagliga avstämningar för att hantera den akuta situationen. Dessutom arbetar vi på alla nivåer intensivt med kort- och långsiktiga lösningar för att minska risken att hamna i detta igen, säger Ylva Drevstad, områdesdirektör länsverksamhetsområde söder.

 


Tillbaka till toppen