Sundsvalls sjukhus, vinterbild taget mot entrén

Sundsvalls sjukhus i stabsläge och aktiverar sin covidplan

2021-12-30 09:26

Allt fler invånare i Västernorrland behöver nu vårdas på sjukhus för covid-19. Med anledning av hög belastning övergår Sundsvalls sjukhus till stabsläge från och med idag, 30 december. Sjukhuset aktiverar dessutom steg två i sin upptrappningsplan för covid-19.

- Vi har under en längre tid haft ett ansträngt vårdplatsläge och svårighet att bemanna vårdplatserna. De senaste dagarna har läget försämrats ytterligare. Vi ser även att allt fler invånare med covid-19 behöver sjukhusvård, säger Anders Lundin, t f områdesdirektör, länssjukvård somatik.

Att sjukhuset nu aktiverat steg två i sin upptrappningsplan för covid-19 innebär att medarbetare från andra avdelningar kommer att förflyttas till infektionsavdelningen, där covid-19 patienter vårdas.

Fördubbling av inneliggande patienter med covid-19

På torsdagsförmiddagen vårdas 13 patienter med bekräftad covid-19, varav två på intensivvårdsavdelning, på länets sjukhus. Detta är i det närmaste en fördubbling av antalet inneliggande patienter sedan i början av veckan.

Enligt prognoserna från Folkhälsomyndigheten kommer smittspridningen av covid-19 i Västernorrland att öka de närmaste veckorna och beräknas nå sin topp i mitten av januari. Andelen positiva provsvar i länet har också ökat de senaste dagarna.

- Med tanke på att smittspridningen av covid-19 ökat under december var det ganska väntat att belastningen på sjukhusen skulle komma att öka igen. Ett flertal av de patienter som nu vårdas på sjukhus med bekräftad covid-19 är ovaccinerade personer i medelåldern, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Första bekräftade fallet av omikron i länet

Under onsdagen inrapporterades också det första bekräftade fallet i Västernorrland av virusvarianten omikron. Något som inte kom som någon överraskning för hälso- och sjukvården. Omikron tar nu gradvis över större delar av smittspridningen i allt fler länder.

- Det var väntat att omikron även skulle dyka upp i vårt län med tanke på utvecklingen i övriga landet och i Europa. Vi hanterar det här fallet precis som andra varianter av covid-19. Vi har fortfarande bristfälliga kunskaper kring hur allvarligt sjuk man blir av den här varianten, men vi vet att omikron är betydligt mer smittsam jämfört med andra virusvarianter av covid-19, säger Hans Boman.

Viktigt att följa rekommendationerna

Smittskyddsläkaren uppmanar nu alla invånare i länet att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

- Vi måste alla fortsätta att ta ansvar för att minska smittspridningen. Det viktigaste är att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma och provta sig vid symptom. Är du ännu inte vaccinerad så boka en tid så fort som möjligt. Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, understryker Hans Boman

Hög sjukfrånvaro inom vården

Situationen med många överbeläggningar på sjukhuset i Sundsvall var den utlösande faktorn till stabsläget. Bakgrunden till den ansträngda situationen beror på flera faktorer, bland annat brist på medarbetare, pandemirelaterad vård samt hög sjukfrånvaro och karens kopplat till aktuella covidrekommendationer.

Stabsläge är den första nivån ovanför normalt beredskapsläge och innebär ett stand-by-läge. Nästa nivå av förhöjd beredskap är förstärkningsläge och den högsta nivån är katastrofläge.

Ej akut vård skjuts upp

Att sjukhuset nu går upp i stabsläge igen innebär bland annat att den planerade vården som inte är akut skjuts upp. Det för att säkerställa att bemanning och vårdplatser kan användas på bästa sätt för akuta vårdbehov.

- Vi gör självklart allt vi kan för att hantera den här situationen på bästa sätt. Om antalet patienter med covid-19 fortsätter att öka har vi en god planering och erfarenhet för att ställa om vården. Vi har dock ett ansträngt läge när det gäller tillgängliga vårdplatser vilket innebär att ribban har höjts något för vilka patienter som får en vårdplats och hur länge patienterna får vara kvar på sjukhuset, säger Anders Lundin.


Tillbaka till toppen