Per eriksson, Kjell Norman och Caroline Herlin
Per Eriksson, Kjell Norman och Caroline Herlin

Så går vårdplatsarbetet

2022-09-28 13:50

Region Västernorrland kommer inte att ha 219 disponibla vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall 30 september, vilket är vad Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ställt som krav. Antalet ligger just idag på 193 vårdplatser men arbetet fortsätter för att komma längre.

Ivos krav gäller alla vårdavdelningar, inklusive IVA-platser, men inte barn- och kvinnosjukvård eller psykiatrins avdelningar. När kravet ställdes i våras fanns ungefär 170 disponibla vårdplatser i Sundsvall.

Kjell Norman är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och han betonar att arbetet nu fortsätter för att öka bemanning och därmed möjligheten att ha fler platser öppna.

- På fredag kommer vi att lämna in ett svar till Ivo där vi beskriver att vi genom olika insatser kunnat öppna fler platser än i våras och att vi nu ligger på 193 platser. Vi når alltså inte upp till kravet på 219 platser – än. Med fortsatt ihärdighet och systematiskt arbete så är jag övertygad om att vi kommer att kunna närma oss det antalet, säger Kjell Norman.

Kvalitet före numerär

Kjell Norman menar också att det inte är antalet som är viktigt utan att målet bör vara att ha rätt antal platser i förhållande till västernorrlänningarnas vårdbehov. Att medarbetarna får en dräglig arbetsmiljö är centralt och att regionen måste komma ifrån perioder med påfrestande överbeläggningar och utlokaliseringar där patienter behöver vårdas på avdelningar som inte är mest rätt för deras sjukdom eller skada.

- Patientsäkerheten går alltid först och medarbetarna ska ha en bra, trygg och förutsägbar arbetsmiljö, säger Kjell Norman.

Systematiskt arbete

Caroline Herlin är områdesdirektör för länssjukvårdsområde somatik. Tillsammans med chefer och medarbetare startade hon i våras ett arbete för att varje dag kunna styra antal vårdplatser utifrån planerad bemanning kommande dygn.

- Vi behöver veta mer kring våra egna vårdplatsbehov. Hur många platser som är optimalt, var de ska finnas och hur behovet ändras över tid är saker vi nu följer noggrant för att kunna planera bättre, säger Caroline Herlin.

Insatser för arbetsmiljö

Regionen har under lång tid haft svårt att anställa tillräckligt många medarbetare, vilket är grunden till vårdplatsproblemet. Det är också svårt att få in hyrpersonal i den omfattning som behövs.

- Att jobba med arbetsmiljön är nödvändigt för att komma till rätta med regionens bemanningsproblem. Vi arbetar med olika åtgärder för att kunna rekrytera mer och behålla medarbetare, berättar Caroline Herlin.

Att göra handlingsplaner tillsammans med medarbetarna, att ta in andra kompetenser på avdelningarna för att avlasta vårdpersonal och att nyttja ledningssjuksköterskor som stöd för nya kollegor och utvecklingsarbete är några saker Caroline Herlin lyfter.

Vårdplatsbehov i förändring

När sjukvården utvecklas ändras också hur vårdplatsbehovet ser ut. Åkommor som tidigare krävde lång tid på sjukhus kanske innebär enbart dagvård idag.

Per Eriksson är regionöverläkare och han välkomnar utvecklingen men betonar samtidigt vikten av att patientsäkerheten sätts främst när förändringar i vården görs.  

- Målet är givetvis att våra patienter ska leva ett så normalt liv som möjligt och inte behöva ligga inne på sjukhus mer än nödvändigt. Medicinska framsteg gör det alltmer möjligt, säger Per Eriksson.

Några exempel på utveckling som minskat behovet av inneliggande vård är bland annat nya hjälpmedel som förbättrat kontrollen av blodsockernivån hos patienter med diabetes. Det medför mindre komplikationer som exempelvis åderförkalkning och njurskador, vilket i sin tur minskat behovet av sjukhusvård. För 20 år sedan låg patienter med hjärtinfarkt ofta inne på sjukhus i tre veckor. Idag är vårdtiden tre till fem dagar med bättre resultat. Allt fler operationer görs med titthålskirurgi och patienterna kan ofta gå hem samma dag.

Risk för vite

Ivo har sagt att regionen kan få betala ett vite på 15 miljoner kronor om det inte finns 219 disponibla vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall 30 september. Kjell Norman hoppas att skattemedel inte ska behöva gå till det.

- Personligen tycker jag att det är fel att ge ekonomiska böter till regioner som brottas med de här problemen. Vi har inte nått ända fram, men att skattemedel går till viten hjälper inte. Jag kan inte garantera att vi snart når 219 platser, men jag kan lova att vi fortsätter att göra vårt allra bästa för att ha rätt antal och för att säkra patientsäkerhet och arbetsmiljö. Jag skulle önska att Ivo ser vår plan och vårt arbete och inte en siffra ett specifikt klockslag. Med mer tid och fortsatt uthålligt arbete kommer vi att komma längre och vi hoppas på en konstruktiv dialog om det med Ivo, säger Kjell Norman.

 


Tillbaka till toppen