Fästing kryper på hud

TBE upptäckt i Västernorrland

2022-08-16 10:45

Ett fall av fästingburen hjärninflammation, TBE, har under sommaren konstaterats i Västernorrland. Personen har med stor sannolikhet smittats i länet.

I Västernorrland finns sedan tidigare bara ett känt fall av TBE där smittan sannolikt överförts inom länet. Det inträffade 2009 i Örnsköldsviks kommun.

- Vi har utrett ett sjukdomsfall av TBE som anmälts till smittskyddsläkaren under sommaren och utredningsresultatet talar för att smittan överförts i Timrå kommun. Patienten är efter en kortare tids sjukhusvård utskriven till hemmet. Det här gör inte att vi nu ändrar några rekommendationer. Vistas du enbart i naturen i Västernorrland har vi ingen allmän rekommendation om vaccinering, säger Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till personer som bor eller har sommarvistelse i riskområden för TBE och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. I Sverige finns TBE främst i mellersta och södra delen av landet och flest fall rapporteras från Uppland, Sörmland och områden kring Mälaren. Smittan har under senare år även spridit sig västerut. Studier har visat att fästingar också ökar i antal och utbredning norrut, vilket skapar förutsättningar för TBE-viruset att spridas här.

Virus som kan spridas genom fästingbett

TBE (på engelska: tick-borne encephalitis) är en virussjukdom som kan spridas till människor vid fästingbett. De flesta som blir infekterade får inga eller enbart milda symtom, men runt en fjärdedel drabbas av hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation.

Ofta har sjukdomen två faser där den första består av ett influensaliknande insjuknande med feber, muskel- och huvudvärk som efter några dagars förbättring följs av en andra fas med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och ibland förlamning eller kramper. Tiden mellan bett och insjuknande är oftast 1-2 veckor. Majoriteten blir helt återställda, men cirka 40% av patienterna får långvariga besvär som koncentrations- och minnesstörningar. TBE smittar inte mellan människor.

Så skyddar du dig

Eftersom en annan fästingburen sjukdom, borreliainfektion, redan finns i länet, har det även tidigare varit viktigt att så lång som möjligt skydda sig från fästingar.

- Du kan minska risken för fästingbett genom att bära heltäckande kläder ute i skog och mark. Inspektera också regelbundet kroppen och kläderna och ta bort eventuella fästingar, helst innan de biter sig fast, säger Maria Tempé.

Vaccin finns för TBE men inte för borrelia

Det finns ett mycket effektivt vaccin mot TBE men specifika läkemedel saknas och behandlingen inriktas mot symtomen. Borreliainfektion däremot kan behandlas med antibiotika, men mot den sjukdomen finns i dagsläget inget kommersiellt tillgängligt vaccin.

TBE är en anmälningspliktig sjukdom och smittskyddsläkaren får kontinuerligt kännedom om fall som konstateras i länet. Västernorrland är fortfarande ett av de länen med lägst förekomst av TBE i Sverige och det är viktigt att komma ihåg att även i fästingrika områden är det mycket ovanligt att bli sjuk efter ett fästingbett.

TBE - fästingburen hjärninflammation 1177.se


Tillbaka till toppen