Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Telepsykiatri ger nöjda patienter

2020-08-10 08:00

Sedan januari 2019 kan patienter inom psykiatrin i Region Västernorrland träffa läkare som arbetar på distans via videomöten. Läkarna finns just nu i Grekland, Polen och Skåne och är fast anställda på samma villkor som andra läkare inom regionen.

Hög nöjdhet, både hos patienter och anställda

Konceptet med digitala patientmöten, även kallat telepsykiatri, följs upp med hjälp av enkäter till patienterna, som hittills visat på en hög patientnöjdhet. Hela 84 procent gav högsta betyg på kontakten med läkaren.

– Genom denna mötesform får patienterna alltid träffa samma läkare, vilket innebär en större trygghet för dem. Tekniken har också fungerat väldigt bra och har därför inte varit ett störande moment i mötena, säger Anna-Karin Drewsen, läkarchef för Psykiatrin Västernorrland.

Metoden började användas i Örnsköldsvik i januari 2019 då en läkare som tidigare arbetat som hyrläkare på Örnsköldsviks sjukhus flyttade till Rhodos, och sökte då anställning på distans. Sedan dess har metoden även börjat användas med läkare anställda i Kramfors, Sollefteå och Härnösand.  

Läkarmötena sker i speciella mötesrum, och sedan start har uppkopplingen endast strulat ett fåtal gånger och då har det bland annat berott på kraftigt åskväder hos läkaren på Rhodos.

– Vi har även ett mötesrum på Ånge Vårdcentral, vilket underlättar för alla som annars skulle behöva åka in till Sundsvall för att träffa en läkare. Det här rummet kan även användas av andra verksamheter för att underlätta för patienter som behöver kontakt med sjukvården, berättar Anna-Karin Drewsen.


Anna-Karin Drewsen, läkarchef på psykiatrin i Västernorrland.

Distansmöten kan passa för alla patienter på psykiatrin, oavsett diagnos

Än så länge kan patienten, på grund av sekretess- och säkerhetsskäl, inte träffa läkaren från sitt eget hem. Patienten åker istället till sin närmaste mottagning där de möts upp av personal som sedan följer dem in i mötesrummet och finns till hands för patienten under mötet för att exempelvis kunna ta prover.

– Det enda som saknas från att träffa patienten öga mot öga är förmågan att känna lukt. Lukten kan säga mycket om en människa - sköter personen sin hygien, luktar personen alkohol, och så vidare, berättar Anna-Karin Drewsen.

Det finns inga patienter som avråds distansmöten, oavsett vad de söker hjälp för eller vilken diagnos de har. Anna-Karin Drewsen tror att möjligheten att träffa samma läkare varje gång väger tyngre än att träffa någon ”live”.

Ett steg bort från stafett- och hyrläkare

En av de stora fördelarna med distansmöten för verksamheten är att det blir lättare att rekrytera. Ibland kan det vara svårt att få tag i läkare till de mindre städerna och det kan krävas att den anställda behöver flytta. På det här sättet förenklar man rekryteringen då personen kan sitta var den vill. Man kommer även undan anställning av stafettläkare vilket ofta kostar betydligt mer pengar och försvårar möjligheten till fasta vårdkontakter.

– Vi kommer alltid ha behov av läkare på plats men det här är ett bra komplement. Att arbeta på distans innebär också att man arbetar mycket själv och inte har kollegor omkring sig, vilket gör att arbetssättet inte passar alla, berättar Anna-Karin Drewsen.

Distansläkarna får anställning och lön precis som de som är anställda på plats och kostar därför inte verksamheten mer än en vanlig anställning.

”Det här är framtiden!”

Anna-Karin berättar att de vill fortsätta utveckla digitaliseringen och få till saker som digitala vårdintygsbedömningar och även digitala ronder. Hon menar att man behöver hålla koll på andra verksamheter och fundera på vilka möten som rent praktiskt skulle kunna fungera digitalt.

Vid frågan om hur framtiden med distansmöten ser ut svarar Anna-Karin Drewsen att vi redan är där:

– Det här är framtiden, säger hon.