Vårdpersonal står vid sjuksäng.

Tillfälliga ändringar i gällande bemanningsavtal: "Akut åtgärd för att lösa en extrem situation"

2022-03-10 10:30

Region Västernorrland har beslutat att tillfälligt ändra förutsättningarna i gällande avtal för allmän- och specialistsjuksköterskor och tillmötesgå bemanningsbolagens krav om höjd ersättning. Det finns en risk för att priserna för hyrpersonal därmed trissas upp ytterligare.

Bemanningssituationen i Region Västernorrland har under lång tid varit ansträngd och liksom övriga regioner i Sverige är regionen beroende av personal från bemanningsföretag. Verksamheterna har under lång tid försökt få in hyrpersonal via gällande avtal men inte lyckats eftersom bemanningsbolagen anser att ersättningen är otillräcklig.

- Den nuvarande bemanningssituationen påverkar både våra medarbetares arbetsmiljö och förutsättningarna för att bedriva vårt uppdrag. Vi är medvetna om konsekvenserna men vi har nått en punkt då vi måste agera, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland.

Genom att ändra förutsättningarna i gällande avtal finns farhågor att det kan komma att trissa upp priserna för hyrpersonal ytterligare.

100 kronor mer i timmen

Alla nuvarande avtal för allmän- och specialistsjuksköterskor kommer att omförhandlas med ett tillägg på 100 kronor per timme. Samma ersättning kommer gälla för tillkommande avropsavtal. Reseersättning kommer dessutom att betalas ut med 1 500 kronor vid avstånd längre än 30 mil.

- Det är viktigt att vi lägger oss på en rimlig nivå men ändå kan konkurrera för att få in personal, säger Kurt Pettersson.

De tillfälliga avtalen kommer att gälla till och med sista augusti.

- Det här är en akut och tillfällig åtgärd för att lösa den svåra bemanningssituationen på kort sikt. Vi fortsätter arbetet med att lösa bemanningssituationen på lång sikt och målet är fortfarande att bli stafettoberoende, säger Kurt Pettersson.

Långsiktigt arbete fortsätter

Regionens ledningsgrupp har ett pågående arbete för att stärka bemanningen på lång sikt. Tillsammans med övriga regioner arbetar Region Västernorrland också med att ta fram ett nationellt bemanningsavtal.


Tillbaka till toppen