Tillfälliga förändringar på sjukhuset i Sollefteå under fyra veckor

2022-02-25 13:07

Just nu finns inte tillräckligt med sjuksköterskor för att hålla beslutade vårdplatser på sjukhuset i Sollefteå öppna. Temporära lösningar är därför nödvändiga för att klara att ge invånarna den vård de ska ha.

Från och med måndag finns inte möjlighet att hålla nuvarande 30 vårdplatser öppna på medicinavdelningarna 16 och 17 eftersom det saknas sjuksköterskor. Från och med 28 feb görs därför följande tillfälliga förändringar på sjukhuset i Sollefteå:

  • Ortopediavdelning 15 och medicinavdelningarna 16 och 17 arbetar tillsammans på samma våningsplan.
  • Operation, ortopedi och dagkirurgi planerar så att operationer dagtid som inte kräver inläggning ökar, medan operationer som kräver inneliggande vård reduceras mot vårdplatsantalet.
  • Akuten utökar antalet observationsplatser till fyra.

Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster, och Anders Lundin, områdesdirektör somatik, poängterar behovet av att samla sjukhusets resurser och jobba i tätt samarbete i detta allvarliga läge.

– Att sammanföra avdelningar innebär att vi kan undvika ensamarbete för sjuksköterskor. Medarbetarna kan också arbeta med patienter över avdelningsgränserna på ett smidigare sätt. Vi har en fantastisk medarbetarstab som återigen visar prov på samarbetsvilja och stor lojalitet för varandra och för patienterna, säger Agneta Nordlander.

Nära samarbete

Totalt minskar antalet vårdplatser på medicin från 30 till 21 på sjukhuset. Enhetscheferna kommer att arbeta tätt tillsammans och nära medarbetarna så att resurser kan användas rätt i varje stund och säkerställa att stöd finns. Sjuksköterskor från andra enheter stöttar också upp på avdelningarna och vid behov kan exempelvis vuxenpatienter läggas in på barnavdelningen.

– Förändringarna kräver flexibilitet och stort ansvar av redan hårt belastade medarbetare, det är sjukhusledningen högst medveten om. Arbetet med riskanalyser är påbörjat. Mål och ambition är att återgå till ordinarie organisation om fyra veckor. Vi ska göra allt som står i vår makt för att det ska bli så, säger Anders Lundin.

Arbete framåt

– Avdelningarna har varit beroende av inhyrd personal länge och nu får vi inte svar på våra avrop, ett problem vi delar med flera andra regioner. Vi har tyvärr också tappat egna medarbetare som sagt upp sig. Nu är vi tvungna att göra förändringar för att klara vårt uppdrag, men om fyra veckor vill vi vara tillbaka i ordinarie verksamheter. Fram till dess behöver vi arbeta än mer intensivt med bemanningsfrågan, säger Agneta Nordlander.

– Just nu arbetar vi till exempel med en lönesatsning till svårrekryterade grupper av sjuksköterskor, vi ser över andra ersättningar för exempelvis övertid och fortsätter naturligtvis aktivt arbete med rekrytering, säger Anders Lundin.


Tillbaka till toppen