Maritha Hallebjer, porträtt
Maritha Hallebjer, enhetschef för medicinmottagningen i Örnsköldsvik

Tillgängligare vård med hjälp av produktions- och kapacitetsplanering

2022-05-19 10:17

På mindre än ett år har medicinmottagningen i Örnsköldsvik ökat patienternas tillgänglighet till vård med nästan 15 procent - tack vare noggrann, långsiktig och strukturerad planering.

När Maritha Hallebjer, enhetschef för medicinmottagningen i Örnsköldsvik, klev in i sin tjänst förra sommaren infördes ett arbetssätt med strukturerad planering och månadsvisa uppföljningar. Redan nu syns resultatet - i statistiken har tillgängligheten enligt vårdgarantin ökat från 78-80 procent till omkring 93-94 procent.

- En förutsättning för att vi ska få det här att fungera är våra fantastiska medarbetare. Dialog och samverkan är avgörande, i slutändan handlar det ju om att använda våra resurser optimalt för våra invånare, säger Maritha Hallebjer.

Sammanställer statistik månadsvis

Maritha Hallebjer tar kontinuerligt ut aktuell information för varje medicinskt område och personalkategori från tre olika patientsystem: Cognos, Vera och Svante. Antal planerade besök, antal genomförda besök och hur många som ligger på väntelistan kommande tre månader är exempel på siffror som läggs in i en produktionsplan. Där kan man sedan se hur resultatet matchar planeringen och även jämföra med föregående månader eller år.

- Produktionsplanering är, enkelt beskrivet, en långsiktig plan för att koordinera vår kapacitet, i förhållande till vårdbehovet per år. Jag följer upp statistiken minst en gång i månaden och informerar verksamhetschef och berörda enhetschefer om det aktuella läget och för en dialog om vägen vidare.

Om resultatet avviker ifrån planen, undersöker cheferna tillsammans med medarbetarna hur de gemensamt ska lösa behovet. Vilka lösningar som blir aktuella är hela tiden föränderligt, men kan till exempel vara att prioritera om så att vissa patienter får sitt återbesök på distans där det bedöms möjligt. Eller kompetensväxla, så att vissa patientbesök går till sjuksköterska i stället för läkare, vilket möjliggör fler tider för nya patienter till läkare.

Tydligt och tillgängligt

Patientsystemet Svante följs manuellt upp varje månad för att fånga upp patienter som väntar. En mottagningssköterska förmedlar informationen vidare till sina kollegor och tillsammans jobbar de för att minska kön och reda ut eventuella oklarheter i väntelistorna. Ett slags extra säkerhetsarbete. 

Hela medicinmottagningen har tillgång till den gemensamma planeringsplanen och kan enkelt följa sitt eget område månadsvis. Mottagningens statistik skickas även till Sveriges kommuner och regioner, SKR, som sammanställer nationella rapporter årsvis.

- Allt detta tar naturligtvis tid men skapar på sikt ett mervärde, då planeringen blir bättre i slutändan. Det blir även tydligt för alla inom enheten hur vi följer vår planering och vart vi kan behöva extra insatser framåt. En viktig del i arbetet är att lyssna och prata med medarbetarna som arbetar närmast patienten, säger Maritha Hallebjer och fortsätter.

- Mitt intryck är att medarbetarna tycker att produktionsplaneringen vi gör är bra, en konkret feedback på hur vi ligger till. Men statistik är lurigt, det gäller att ha koll på vilka siffror man jämför med vilka parametrar. Allt syns inte i statistik och där är dialogen mellan oss väldigt viktig. Det är patienter vi planerar för, inte siffror i en statistik.


Tillbaka till toppen