Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Ghaidaa Shihab har nyligen startat företaget Härnösands smådjursmottagning. Hon rekommenderar att söka tillväxtcheck. Här undersöker hon hunden Festis vid sin mottagning.
Ghaidaa Shihab har nyligen startat företaget Härnösands smådjursmottagning. Hon rekommenderar att söka tillväxtcheck. Här undersöker hon hunden Festis vid sin mottagning.

Tillväxtcheck – nytt grepp inom företagsstöd

2018-10-03 12:07

Region Västernorrland inför nu ett nytt tillfälligt företagsstöd kallat ”Tillväxtchecken”. Syftet är att fler kvinnliga företagare och företagare födda utanför norden ska få del av de offentliga medel som fördelas.

Tillväxtcheck går att söka för kvinnor som äger eller driver företag och för kvinnor och män födda utanför norden som bott i Sverige högst tio år som äger eller driver företag. Checken går att söka till och med juli 2019.

Underrepresenterade grupper

Mellan åren 2012-2016 gick omkring sju procent av företagsstödet till kvinnor.* För utlandsfödda finns ingen motsvarande statistik men även de är underrepresenterade i stödgivningen.

– Företagsstöd kan vara det som gör att en företagare vågar ta steget att satsa på sitt företag. Tillväxtchecken är extra bra för småföretagare eftersom vi kan bevilja det även om lokal konkurrens förekommer, säger Region Västernorrlands tillväxtchef Maria Lidgren.

Ghaidaa har fått tillväxtcheck

En av dem som nyss fått tillväxtcheck är Ghaidaa Shihab. Hon driver företaget Härnösands smådjurmottagning sedan i juni. Tack vare tillväxtchecken har hon möjlighet till kompetensutveckling och inköp av utrustning till sin mottagning.

– Jag kan absolut rekommendera fler att söka tillväxtcheck och att ta hjälp från handläggarna vid regionen. Jag fick bra hjälp och tillväxtchecken betyder mycket för företaget, säger Ghaidaa Shihab.

Företagslandskapet ska bli mer jämlikt

Tillväxtchecken är en av många insatser som görs för att nå ett mer jämlikt företagslandskap i Västernorrland. Under 2018 har dessutom Region Västernorrland erbjudit näringslivskontoren i länet samt Bizmaker med flera att genomgå en mångfaldsutbildning.

– Tillväxtchecken är inte lösningen på hela problemet med ojämlikheter i regionala stödsystemet men det kommer att vara ett sätt att se om det gör skillnad. Vi kommer att ta med oss erfarenheterna från tillväxtchecken när vi reviderar riktlinjerna för företagsstöd under 2019, säger Maria Lidgren.

På bilden ser vi länets näringslivskontor. Första veckan i oktober ordnade Region Västernorrland en mångfaldsutbildning för dem. Nu är kommunernas näringslivskontor mångfaldsdiplomerade. Utbildningen i mångfald och jämlikhet är ett viktigt led i att främja jämlikheten i tillväxtarbetet. 

– I en färsk studie ser vi att kvinnoägda företag i Västernorrland är mer tillväxtbenägna jämfört med i övriga landet. Framtidsoptimismen bland småföretagen i länet är stor och andelen företag som tror de behöver anställa inom en treårsperiod är också väl över riksgenomsnittet, säger Maria Lidgren, och fortsätter: Tillväxtchecken tillsammans med mångfaldsutbildningar är en bra satsning!

Om företagsstöd och statliga medel

Region Västernorrland fördelar projekt- och företagsstöd sedan den 1 januari 2017. Projekt- och företagsstöd är ett av flera verktyg för att bidra till att bryta segregeringen på arbetsmarknaden som sker på grundval av kön och utländsk bakgrund.

Region Västernorrland handlägger tillväxtchecken. Medlen är statliga och kommer från årsvisa anslag från regeringen.

Kriterier för tillväxtcheck inom företagsstöd 

* Källa: rapporten Företagande i Västernorrland och fördelning av offentlig finansiering, Malin Malmström och Joakim Wincent. Framtagen av Luleå tekniska universitet på uppdrag av Region Västernorrland.